Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Projekt „Rzeszów a Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia“ sa chýli ku koncu

Vernisáž výstavy
„Militária v histórii Rzeszówa a Stropkova do roku 1918“
v Rzeszówe

Pondelok 30. júla sa v poľskom Rzeszówe konala vernisáž výstavy
„Militária v histórii Rzeszowa a Stropkova do roku 1918“, ktorej sa
zúčastnil aj primátor mesta O. Brendza i ostatní Stropkovčania.

Ide o druhú výstavu z dvojice výstav, ktoré sa venovali každodennému
životu v mestách Rzeszów a Stropkov počas rakúsko-uhorského obdobia a
dejinám vojenstva v pohraničnej oblasti v časoch rakúsko-uhorskej
monarchie. Pripomíname, že ide o sériu podujatí v rámci projektu Rzeszów
a Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia, ktorý je
spolufinancovaný z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020.
Hlavným cieľom týchto podujatí bolo poukázať na spoločnú históriu,
ktorá tieto mesta spája a zvýšiť tak povedomie domácich i turistov
o tunajšom bohatstve v oblasti kultúrneho dedičstva a zatraktívniť túto
pohraničnú oblasť.
„Som veľmi rád, že sme sa stretli v rámci projektu Rzeszów a
Stropkov. Na tomto projekte sme začali spolupracovať vo februári 2016 a
v máji 2017 sme podpísali zmluvu. Úvodnou konferenciou sme začali
realizovať samotný projekt. Veľmi sa tešíme, že práve cez tento projekt
sme sa veľa vecí od mesta Rzeszów naučili. Hlavným zmyslom tohto projektu
je poukázať na našu spoločnú históriu a na to, čo nás spája. Pri
každom stretnutí hovoríme o tom, že hádam niet bližšieho národa pre
Slovákov, ako je Poľský národ,“
prihovoril sa v úvode
primátor Stropkova O. Brendza a dodal, že spoločne chcú poukázať na to,
že sme boli v jednom období v časoch rakúsko-uhorskej monarchie spolu
v Haliči a že práve na tento úsek našich spoločných dejín má
poslúžiť aj táto výstava, na tento úsek dejín má poslúžiť celý tento
projekt.
„Verím, že naša spolupráca týmto projektom neskončí a že
vzťahy, ktoré sme počas trvania projektu nadviazali, budú pokračovať
ďalej nielen medzi predstaviteľmi miest Stropkov a Rzeszów, ale aj vzťahy a
priateľstvá medzi samotnými obyvateľmi, ktorí sa zúčastňovali na
jednotlivých konferenciách a výstavách. V mene všetkých Stropkovčanov
ďakujem, že sme mohli realizovať tento projekt, ktorý sa blíži do finále
a teším sa na ďalšiu spoluprácu,“
dodal O. Brendza.
Séria podujatí propagujúcich a šíriacich dedičstvo Rzeszówa a Stropkova
z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie sa blíži ku koncu. Pozostávala
z cyklu 6 historických prednášok v mestách pozdĺž trasy, či tvorivých
dielní, vytvoril sa 144 km dlhý tematický turistický chodník „Po
stopách Rakúsko – Uhorska“, ktorý obnovil historickú trasu Jozefínka
spájajúcu Rzeszów a Stropkov a ktorý je prezentovaný na elektronickej mape
i v špeciálnom „Sprievodcovi po trase“.
Vytvorili sa dve moderné mobilné aplikácie, ktoré prezentujú zmeny
v Rzeszówe a Stropkove počas posledných storočí. Mobilná hra zase
premení človeka na detektíva, ktorý rieši historické hádanky spojené
s Rzeszówom a Stropkovom, čo hráčovi umožní poznávať a objavovať nové
poznatky o objektoch.
Vernisáž výstavy „Militária v histórii Rzeszówa a Stropkova do roku
1918“ prezentovala predmety zo zbierok Juraja Čečka, Jozefa Kiklicu,
Mariána Jancuru i Jozefa Ševca, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
Posledným podujatím z tohto cyklu bude dvojdňový historický festival „Po
stopách Rakúsko – Uhorska“, ktorý sa bude konať v Rzeszówe.
Séria všetkých podujatí, ktoré priniesol tento projekt, je určená pre
obyvateľov miest Rzeszów a Stropkov, obyvateľov susedných obcí a
pohraničných oblastí, ktoré sa nachádzajú pozdĺž novovytvorenej
turistickej trasy, ako aj pre turistov navštevujúcich regióny Rzeszówa a
Stropkova.
Rzeszów a Stropkov nespája len geografická blízkosť. Stovky rokov fungovali
Stropkov a Rzeszów v odlišných krajinách, no napriek tomu medzi nimi
prenikali kultúrne vplyvy a darilo sa vzájomnému obchodu. V určitej dobe
ich spájala aj Jágelovská dynastia.
Poľsko – slovenské pohraničie je bohaté na pamiatky
z rakúsko-uhorského obdobia.
Aj cez naše mestá viedli obchodné cesty, po ktorých sa dalo dostať do
iných kútov a krajín. Slúžili tiež na zásobovanie miest a na obchod. Cez
východné Slovensko viedla sieť ciest, cez ktoré sa dalo dostať aj do
Poľska a ktoré zohrávali dôležitú úlohu pri obchodovaní, cestovaní
i pri vojenských ťaženiach.
Práve cez Stropkov prechádzala cesta, ktorou bolo možné dostať sa do
Rzeszowa.
Uhorský kráľ Jozef II. dal tieto cesty opraviť a od tohto obdobia sa začali
ľudovo nazývať „Jozefínky“. Cez mestá viedli aj veľké obchodné cesty
z Balkánu cez Uhorsko a Poľsko do Pobaltia. Najznámejšou bola „Magna
via“, ktorá kopírovala známu „jantárovú cestu“, na osi Košice –
Prešov – Bardejov.
Práve vytýčený turistický chodník dlhý 144 km spája objekty
roztrúsené po celej oblasti, ktoré predstavujú stopy po prítomnosti
rakúsko-uhorskej monarchie. V slovensko-poľskom pohraničí sú zanechané
historické budovy – kasárne, sklady, kamenné domy, verejné budovy, ktoré
sú unikátnym kultúrnym dedičstvom a pripomínajú svedectvá slávnych čias
Habsburskej dynastie.
Historický chodník, ktorý sa ľudovo nazýva Jozefínka, začína
v Stropkove, prechádza cez pútnické miesto Buková hôrka, dedinky Gribov,
Kožuchovce, Miroľa, Nižný a Vyšný Komárnik a následne na poľskej strane
cez Barwinek, Korczynu, Duklu, Strzyzów až do Rzeszówa.
Na slovenskej strane môžu turisti navštíviť vojnový cintorín z I.
svetovej vojny v Stropkove, Veľkrope, kláštor na Bukovej hôrke, drevené
kostolíky v Miroli, Bodružali, Nižnom i Vyšnom Komárniku a na poľskej
strane sú určite veľmi zaujímavými objektmi kasárenský súbor „Na
Vyhnanci“, Krainského „veľké“ kasárne, súbor železničných
kasárni, rímsko-katolícky cintorín padlých z obdobia I. svetovej vojny,
zámok Lubomirských a mnoho iných kultúrnych pamiatok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter