Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Projekt na rómske bytovky je hotový, stavať sa zatiaľ nebude

Na spracovanie projektovej dokumentácie dvoch 24-bytových jednotiek
nižšieho štandardu určených pre Rómov dostalo mesto v tomto roku
200-tisícovú dotáciu z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómsku
otázku.

Celkové náklady na projekty dosiahnu výšku 250 tis. korún. K výstavbe
bytoviek však radnica v tomto roku nepristúpi. Projekt má byť hotový do
konca marca tohto roku, termín na podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva
výstavby už uplynul 15. februára. „Projekty výstavby bytoviek
nižšieho štandardu sú až osemdesiatimi percentami financované
ministerstvom, zvyšných 20 % má vyfinancovať samospráva. Výstavba
rovnakých bytoviek ako už stoja na Orgovánovej ulici je rozpočtovaná na
zhruba 40 mil. korún, mesto by teda muselo znášať náklady vo výške 8-9
mil. korún. Časť z týchto peňazí môže pokryť práca budúcich
nájomníkov, určite by to však nevykrylo spomínaných 20 % nákladov. Osem
miliónov sa reálne nedá vykryť pomocnými prácami,“

vysvetlil vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas. Vypracované projekty
rátajú s budúcou výstavbou dvoch bytoviek v lokalite ulice Orgovánovej,
kde už je vybudovaná potrebná infraštruktúra (miestne komunikácie,
vodovod, kanalizácia, elektrická sieť). Projektová dokumentácia pre
výstavbu v inej lokalite by podľa L. Dubasa stála viac ako spomínaných
250 tisíc. „Ak prebehne stavebné konanie bez problémov, jednak
zo strany obyvateľov i inštitúcií, ktoré sa podieľajú na stavebnom
konaní, v tomto roku by bolo možné vybaviť stavebné povolenie a
v prípade, že mesto požiada a dostane požadované prostriedky,
s výstavbou by sa mohlo začať na budúci rok. Samozrejme, v mestskom
rozpočte musia byť takisto vyčlenené peniaze na výstavbu,“

uviedol L. Dubas.
Už pred výstavbou prvých dvoch bytoviek sa v stropkovskej verejnosti
diskutovalo o tom, či koncentrácia Rómov v jednej lokalite je šťastným
riešením. Vtedajšie vedenie mesta dalo občanom možnosť vyjadriť sa aj
prostredníctvom ankety. Je teda otázne, či by obyvatelia ulíc v blízkosti
Orgovánovej vyslovili súhlas s výstavbou ďalších dvoch bytoviek. Ak mesto
požiada v budúcom roku o prostriedky na výstavbu, zrejme sa opäť
nevyhneme búrlivej diskusii o tom, kde by mali bytovky stáť, podobne ako
v prvom prípade.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter