Projekt na rómske bytovky je hotový, stavať sa zatiaľ nebude

Na spracovanie projektovej dokumentácie dvoch 24-bytových jednotiek
nižšieho štandardu určených pre Rómov dostalo mesto v tomto roku
200-tisícovú dotáciu z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómsku
otázku.

Celkové náklady na projekty dosiahnu výšku 250 tis. korún. K výstavbe
bytoviek však radnica v tomto roku nepristúpi. Projekt má byť hotový do
konca marca tohto roku, termín na podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva
výstavby už uplynul 15. februára. „Projekty výstavby bytoviek
nižšieho štandardu sú až osemdesiatimi percentami financované
ministerstvom, zvyšných 20 % má vyfinancovať samospráva. Výstavba
rovnakých bytoviek ako už stoja na Orgovánovej ulici je rozpočtovaná na
zhruba 40 mil. korún, mesto by teda muselo znášať náklady vo výške 8-9
mil. korún. Časť z týchto peňazí môže pokryť práca budúcich
nájomníkov, určite by to však nevykrylo spomínaných 20 % nákladov. Osem
miliónov sa reálne nedá vykryť pomocnými prácami,“

vysvetlil vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas. Vypracované projekty
rátajú s budúcou výstavbou dvoch bytoviek v lokalite ulice Orgovánovej,
kde už je vybudovaná potrebná infraštruktúra (miestne komunikácie,
vodovod, kanalizácia, elektrická sieť). Projektová dokumentácia pre
výstavbu v inej lokalite by podľa L. Dubasa stála viac ako spomínaných
250 tisíc. „Ak prebehne stavebné konanie bez problémov, jednak
zo strany obyvateľov i inštitúcií, ktoré sa podieľajú na stavebnom
konaní, v tomto roku by bolo možné vybaviť stavebné povolenie a
v prípade, že mesto požiada a dostane požadované prostriedky,
s výstavbou by sa mohlo začať na budúci rok. Samozrejme, v mestskom
rozpočte musia byť takisto vyčlenené peniaze na výstavbu,“

uviedol L. Dubas.
Už pred výstavbou prvých dvoch bytoviek sa v stropkovskej verejnosti
diskutovalo o tom, či koncentrácia Rómov v jednej lokalite je šťastným
riešením. Vtedajšie vedenie mesta dalo občanom možnosť vyjadriť sa aj
prostredníctvom ankety. Je teda otázne, či by obyvatelia ulíc v blízkosti
Orgovánovej vyslovili súhlas s výstavbou ďalších dvoch bytoviek. Ak mesto
požiada v budúcom roku o prostriedky na výstavbu, zrejme sa opäť
nevyhneme búrlivej diskusii o tom, kde by mali bytovky stáť, podobne ako
v prvom prípade.

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter