Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Projekt cezhraničnej spolupráce Interreg priniesol Stropkovu značenú turistickú trasu, nové poznatky i skúsenosti, ale hlavne vzťahy i priateľstvá, ktoré vydržia

Štvrtok,
25. októbra, patril záverečnej konferencii konanej pri príležitosti
ukončenia a zosumarizovania projektu cezhraničnej spolupráce Interreg medzi
partnerskými mestami Rzeszów a Stropkov, ktorého hlavným cieľom bolo
vytvorenie cezhraničnej turistickej trasy „Po stopách Rakúsko-Uhorska“,
ľudovo nazývanej Jozefínka.

Prítomní boli Katarzyna Pawlak, vedúca odboru kultúry a športu,
primátor mesta Stropkov O. Brendza a koordinátori projektu Ewelina Ślezak a
Peter Novak, ako aj učitelia stropkovských základných škôl a ostatní
pozvaní hostia.
Primátor mesta Stropkov sa poďakoval všetkým za spoluprácu pri realizácii
projektu Interreg, či už na slovenskej alebo poľskej strane. Zároveň
vyjadril nádej, že je to síce prvý, no nie posledný projekt. Mestu Rzeszów
i prezidentovi Tadeuszovi Ferencovi s kolektívom poblahoželal
k znovuzvoleniu, pretože v Poľsku už majú voľby za sebou.
„Sme síce rozlohou i počtom obyvateľov malé mesto, no chceme
sa aspoň trochu podobať a priblížiť sa úspechom mesta Rzeszów, pretože
to, čo dosiahlo toto mesto za posledné desaťročia, nedosiahol nikto. Myslím
si, že máme veľký potenciál navzájom si pomôcť. To, že to môže
fungovať aj vo vzťahu malé mesto k veľkému, svedčí aj tento úspešný
projekt,“
povedal primátor mesta O. Brendza.
Záverečnej konferencie sa zúčastnil aj historik Ľ. Šmajda, ktorý
prednášal o Vojenskej poľsko-slovenskej hranici v dobe rakúsko-uhorskej
monarchie so zreteľom na manévre v Stropkove. Ďalšia prednáška, ktorú
odprezentoval Marcin Świeton, sa týkala Gymnázia v Haliči a Rzeszowe
v období autonómie 1867 – 1914. O činiteľovi miestnej samosprávy,
filantropovi a aktivistovi za nezávislosť Poľska, Romanovi Krogulskom,
prednášal historik Wojciech Potyrala.
Špecifickými cieľmi tohto projektu bolo vytvorenie jedinečného
turistického produktu založeného na kultúrnom potenciáli partnerských
miest i zvýšenie turistickej atraktívnosti oblasti pohraničia. Súčasťou
projektu bol okrem iného aj cyklus 6 prednášok, ktoré sa konali tak
v Stropkove, ako aj v Rzeszówe a ktoré sa venovali rakúsko-uhorským
dejinám. Prezrieť sme si mohli aj dve výstavy s touto tematikou. Vznikli
tiež dve mobilné aplikácie, ktoré určite zatraktívnia využívanie tejto
trasy nazývanej „Jozefínka“. Je potrebné vyzdvihnúť, že všetky
produkty a podujatia boli dostupné zadarmo.
To najdôležitejšie a to, z čoho majú obyvatelia mesta Stropkov asi
najväčšiu radosť, je značená turistická trasa s vyhliadkovou vežou a
ďalšími prvkami drobnej architektúry, ktorá je dlhá 45 km na slovenskej
strane.
Realizácia projektu umožnila vytvoriť nový komplexný turistický produkt a
vďaka zapojeniu partnerov z Poľska a zo Slovenska, sa pohraničné
spoločenstvá začali integrovať, taktiež sa obnovuje povedomie
o zaujímavých historických pamiatkach pochádzajúcich z čias spoločného
štátneho útvaru.
Môžeme to tiež vnímať ako nový impulz k ďalšiemu rozvoju pohraničnej
oblasti a ako možnosť na vytvorenie ďalších turistických služieb, čím
sa zvýši počet subjektov poskytujúcich služby v turistickom odvetví, čo
v konečnom dôsledku zvýši nové trvalé pracovné miesta a predíde sa tak
odlivu obyvateľstva, hlavne v produktívnom veku, z týchto oblastí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter