Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Problémom opäť cesty, chodníky, parkoviská…

<p>Poslankyňa Terézia Potomová (nezávislá) tlmočila na
poslednom rokovaní zastupiteľstva požiadavku obyvateľov bytovky B11 na ulici
Mlynskej, ktorých trápi zničené parkovisko. „Po daždi na
ploche stojí voda a kvôli veľkým výtlkom je to tam nebezpečné. Všeobecne
je však pri oboch bytovkách B14 a B15 problém s parkovaním. Hlavne počas
zápasov na blízkom umelom ihrisku. Obyvatelia B14-tky ma požiadali
o rozšírenie parkoviska. Ak by im mesto zabezpečilo prefabrikátovú
dlažbu, urobili by si to aj svojpomocne,“
prezentovala T.
Potomová. Dodala tiež, že v jeseni uplynú dva roky od komunálnych volieb a
veľmi ju trápi fakt, že odvtedy sa v Stropkove neopravovali žiadne
chodníky. Navrhla zmapovať situáciu na celom území mesta a pristúpiť
k aspoň čiastočným rekonštrukciám. Podobný návrh predniesol aj
Jozef Lacko (Smer-SD), ktorý priblížil nedávny prípad,
kedy bol svedkom závažného poškodenia vozidla po prejazde hlbokého výtlku
na ceste. „Jednoznačne by som podporil, aby mesto našlo
v rozpočte prostriedky na vysprávky miestnych komunikácií,“

dodal poslanec. Primátor Peter Obrimčák odôvodnil chýbajúce opravy
nedostatkom financií. Mesto pritom podľa neho má zmapované všetky kritické
úseky ciest a chodníkov. Dodajme, že aj na základe spomínaných
poslaneckých interpelácií prebehli v uplynulých týždňoch čiastočné
úpravy mestských ciest. Obaľovanou zmesou boli vyplnené nerovnosti na
uliciach Matice slovenskej, Ondavskej, Krátkej a Kukučínovej.
Poslanec Jaroslav Kaščák (Smer-SD) navrhol umiestniť
v blízkosti zdravotných stredísk v Tesle a bývalom Zdroji niekoľko
lavičiek pre pacientov. „Niektorí nevládzu prejsť povedzme
z Tesly na autobusovú stanicu, preto by bolo vhodné umiestniť na tejto trase
lavičky,“
vysvetlil J. Kaščák. Vladimír Ivanko
(Smer-SD)
poukázal na slabú propagáciu Mestského múzea. Chýbajú
mu informačné tabule pri vstupoch do mesta i v samotnom centre.
Návštevníci Stropkova preto ani nevedia, že takáto inštitúcia
v meste sídli.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter