Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Problém PET fliaš vyrieši ich zálohovanie

Ministerstvo ŽP kladie osobitný
dôraz na najmenej rozvinuté okresy. Veľmi silnou témou je téma odpadov. Za
jeden rok sa na Slovensku predá 1,1 mld PET fliaš, pričom jedna PET fľaša
sa rozkladá až sto rokov. Momentálne sa na Slovensku vyzbiera separovaným
zberom z tohto počtu len asi 60%. Nevyzbieranými fľašami by sme teda
dokázali zaplniť napr. bardejovské námestie do 20 m výšky. Je to
v riekach, je to v lese, po celom našom okolí, len nie tam, kde by to malo
byť, teda v recyklačných zariadeniach, pričom vieme, že PET fľaša sa dá
opätovne použiť minimálne desaťkrát.

„Na Slovensku máme tradíciu odpad skládkovať a schovávať
ho do zeme, čo je najväčším problémom v oblasti odpadov a preto sme
spustili iniciatívu, ktorá hovorí minimálne o vyriešení problému PET
fliaš, aby sa nehádzali do prírody a aby sme zabezpečili čo najväčšiu
recykláciu,“
uviedol štátny tajomník envirozerotu N.
Kurilla
Hlavne PET fľaše sú pre životné prostredie naozaj veľkou záťažou nielen
pre nás, ale aj pre budúce generácie. Pred rokom Ministerstvo ŽP otvorilo
tému zálohovania PET fliaš, rovnako ako desať ďalších štátov
v Európe. „Milo ma prekvapila obrovská podpora ľudí. Podľa
prieskumov agentúry AKO z decembra 2018 až 86% občanov SR podporuje
zálohovanie PET fliaš. Občania chcú mať čistejšiu krajinu, čo nás
samozrejme nesmierne teší,“
povedal minister ŽP L. Sólymos a
dodal, že takéto zákony sa presadzujú veľmi ťažko, keďže celý systém
bude niečo stáť a budú to musieť zaplatiť obchodníci.
„Ak bude finančná motivácia fľaše vracať, tak verím, že
každý z nás nebude mať problém zaplatiť zálohu, pretože ak tú fľašu
vráti dostane presne tú istú zálohu späť. Týmto spôsobom dokážeme na
Slovensku zálohovať až 95% všetkých fliaš, ktoré by ináč skončili ako
odpad porozhadzovaný po širokom okolí,“
doplnil N.
Kurilla.
Téma zálohovanie PET fliaš je už v štádiu vnútrokomunitárneho
posudzovania, t. z. že tento hotový návrh budú posudzovať jednotlivé
štáty EÚ. „Dohodnutí sme už aj s výrobcami a dúfam, že
koncom tohto polroka, alebo začiatkom jesene, budeme o tom rokovať
v parlamente. Verím, že už čoskoro budeme môcť na Slovensku prijať tento
revolučný zákon,“
uzavrel L. Sólymos.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter