Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Problém bývania…

Najväčším projektom pre rok 2019 je projekt prestupného bývania,
ktorý je veľmi dôležitým nástrojom zameraným na motiváciu klienta.

„Viem, že viacerí z vás zvažujete do tohto projektu ísť.
Je to projekt, kde podporujeme výstavbu, ale nie je to projekt o výstavbe.
Prestupné bývanie je o trénovaní klientov. Budeme zisťovať, či
spolupracujú, či budú ochotní a schopní splácať svoje záväzky, či
budú deti plniť povinnú školskú dochádzku. K tomu vieme poskytnúť
terénneho pracovníka, ktorý bude špecializovaný presne na tieto činnosti.
Jednoducho nechceme budovať bytovky, ktoré budú „vybývané“ do dvoch
rokov. Nechceme to podporovať, pretože to nemá zmysel,“

uviedol A. Ravasz a dodal, že na Úrade vlády je vytvorený kontaktný bod,
tiež špecifická emailová adresa, kde budú ponúkané konzultácie pre
primátorov i starostov.
Inú situáciu je potrebné riešiť v obci Brusnica, kde majú obyvatelia
v bytovke vlastnícke problémy a kde sa majiteľ snaží týchto Rómov
vysťahovať. „Úrad vlády sa snaží túto situáciu riešiť.
Snažíme sa to na súde brzdiť, prípadne zastaviť, no stav tejto
nehnuteľnosti sa len zhoršuje,“
uviedol Á. Ravasz. Hrozí
teda, že onedlho sa obyvatelia tejto bytovej jednotky budú musieť tak či tak
vysťahovať kvôli nevyhovujúcemu stavu. Zatiaľ nezodpovedanou otázkou
ostáva kam, pretože náhradné bývanie v obci nejestvuje. Riešenie by mohol
ponúknuť práve projekt prestupného bývania. „U nás je ten
problém, že obec nemá pozemky, na ktorých by vybudovala náhradné bývanie.
Pozemok, ktorý máme sa nachádza v extraviláne obce. Situáciu riešime aj
cez Slovenský pozemkový fond,“
uviedla starostka obce T.
Szabóová.
Ako Á. Ravasz hovorí, riešení je hneď niekoľko. Najdôležitejšie je, aby
sme sa nezastavili pri tom ako to bude vyzerať, čo tam bude čo sa týka
výstavby. „Toto bol starší model 90. rokov, kde sme sa
sústredili na to, že ako budú vyzerať budovy, koľko bude bytových
jednotiek, koľko m2. To všetko je nič. Potrebujeme dať k tomu podporné
opatrenia, ktoré vedia zabezpečiť udržateľnosť týchto bytoviek. Práve
preto Ministerstvo vnútra vyhlásilo program prestupného bývania, kde klienti
prechádzajú cez niekoľko stupňov bývania,“
povedal Á.
Ravasz s tým, že úplne na začiatku bude poskytnutý najnižší štandard
bývania na niekoľko mesiacov. Následne sa bude vykonávať veľmi intenzívna
terénna práca, aby sa získala spolupráca klientov, aby sa preverilo, či sú
naozaj schopní a ochotní spolupracovať až potom sa posúvajú do
tréningového bývania, až potom sa posunú do nižšieho, normálneho
štandardu bytovky. „Hovoríme starostom, primátorom, ktorí
majú o túto výzvu záujem, aby sa nepozerali na m2. Dôležité je, či
vieme vytvoriť motivačný systém pre týchto ľudí, aby sme z nich tvorili
klientov. To, že pritom budujeme bytovky je pre mňa druhoradé. Dôležité
je, aby sme získali spolupracujúcich občanov. Projektom sme trochu pomohli aj
asanovať čierne skládky. Asanovanie čiernych skládok však nevedie
k úspechu. K úspechu vedie práca s miestnym obyvateľstvom a posúvať ich
najmä v oblasti spolupráce,“
uviedol.
Dodal ešte, že je dôležité zamerať sa na otázky ako budú starostovia
vyberať klientov, či koľko mesiacov budú členovia marginalizovanej rómskej
komunity na prvom stupni bývania, ale aj to, ako chcú starostovia
zabezpečiť, aby klienti prechádzali cez systém úspešne, ako s nimi budú
spolupracovať terénni sociálni pracovníci a v konečnom dôsledku aj to,
ako chcú zabezpečiť, aby tieto bytovky neboli v priebehu krátkej doby
vybývané. Je potrebné zamerať sa na udržateľnosť bytových jednotiek a
myslieť pritom na motivačný systém, ktorý je hlavným cieľom projektu
prestupného bývania.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter