Prípravy na voľbu prezidenta vrcholia

Deň voľby štvrtého slovenského prezidenta sa nezadržateľne blíži.
V sobotu 21. marca bude mať v stropkovskom okrese možnosť voliť
približne 16500 oprávnených voličov. Presný počet bude známy až
20. marca.

V súčasnosti je najväčšie bremeno príprav na voľbu prezidenta na
pleciach pracovníkov Obvodného úradu v Stropkove. O priazeň voličov sa
budú uchádzať siedmi kandidáti, ktorí splnili zákonom predpísané
podmienky: Dagmara Bollová, Ivan Gašparovič, Zuzana Martináková, Milan
Melník, František Mikloško, Iveta Radičová a Milan Sidor. V okrese
Stropkov bola vytvorená 10-členná Obvodná volebná komisia (OVK), ktorú
tvoria zástupcovia parlamentných politických strán a členovia petičných
výborov občianskych kandidátov na prezidenta. Predsedom OVK je Michal
Lipinský (Smer – SD), podpredsedom Ján Uhrík (petičný výbor M. Sidora),
členmi komisie sú: Metod Burák (KDH), Milan Bzdiľ (SDKÚ-DS), Ján Paľa
(SNS), Július Kočiš (ĽS-HZDS), František Suvák (petičný výbor D.
Bollovej), Mária Bedroňová (petičný výbor I. Gašparoviča), Dušan
Prusák (petičný výbor M. Melníka) a Martin Hurný (petičný výbor Z.
Martinákovej). Zapisovateľkou komisie je Ľubica Čarná z Odboru všeobecnej
vnútornej správy ObÚ. „Volebný deň je len vrchol asi
polročných intenzívnych príprav. Pri každých voľbách sme sa snažili
pripraviť čo najlepšie a treba povedať, že veľakrát sme boli v rámci
Slovenska druhí, ktorí boli v Bratislave s volebnou zápisnicou. Čo sa
týka samotných príprav, ak mám byť konkrétna, v každej obci boli
vytvorené okrskové volebné komisie, ktorých je v okrese 52 (42 v obciach,
10 v meste Stropkov). Okrskové volebné komisie budú pomerne početné,
keďže maximálny počet členov je stanovený na 12. V niektorých obciach
ich bude 11. Paradoxne teda aj v malých obciach budú vzhľadom na menší
počet obyvateľov početné komisie. Zákon to však umožňuje. Prvé
zasadnutia komisií sa už uskutočnili. Za predpokladu, že sa na nich
zúčastnili všetci členovia, tak predseda a podpredseda sa určoval dohodou.
Ak na prvom zasadnutí neboli všetci, boli vyžrebovaní zapisovateľom
okrskovej komisie. V prípade, že do dňa konania voľby prezidenta sa
niektorý z členov komisie rozhodne vzdať členstva, musí to predsedovi
komisie oznámiť písomne,“
vysvetlila vedúca OVVS ObÚ
v Stropkove Mária Kasičová. Obvodný úrad je zodpovedný za to, že
zabezpečí pre jednotlivé obce všetky materiálno-technické náležitosti
súvisiace s voľbou prezidenta. Na obce boli postupne doručované potrebné
dokumenty, ktoré ObÚ dostáva z Ministerstva vnútra. V závere minulého
týždňa im už boli doručené všetky materiály s výnimkou obálok a
hlasovacích lístkov. Tie budú distribuované v dostatočnom predstihu tak,
aby ich obce stihli opečiatkovať. Úrad takisto zorganizoval školenie
zapisovateľov i členov okrskových komisií.
Pri samotnej voľbe prezidenta je oprávneným voličom každý občan SR,
ktorý v deň voľby dovŕši vek 18 rokov a zdržiava sa na území SR.
„Ak sa niekto zdržiava na Slovensku mimo svojho bydliska, voliť
môže aj na voličský preukaz. Ten vydajú voličovi v mieste jeho trvalého
bydliska. Existuje aj možnosť, že voličský preukaz mu vyzdvihne rodinný
príslušník. Nie je na to potrebné splnomocnenie, stačí uviesť vzťah
k voličovi a čitateľný podpis. Spomínam si, že v minulosti chceli voliť
pacienti v nemocnici, ale nemali voličské preukazy, teda to nebolo možné.
Napríklad voliči, ktorí budú hospitalizovaní, povedzme v stropkovskej
nemocnici, môžu požiadať o voľbu do prenosnej schránky v okrsku,
v ktorom sa nemocnica nachádza. Musia však mať voličské preukazy a
oznámiť to riaditeľovi zdravotníckeho zariadenia,“
upresnila
tento spôsob voľby M. Kasičová.
Počas volebného dňa budú na poriadok v okolí volebných miestností a
dôstojný priebeh volieb dohliadať štátna i mestská polícia. V rámci
ObÚ bola vytvorená servisná skupina, ktorá je už v tomto období občanom
k dispozícii a v prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti s voľbou
prezidenta poskytne potrebné informácie. Kontaktné telefónne číslo je
742 3762. Podnety, pripomienky a ďalšie potrebné informácie budú
verejnosti poskytované aj počas konania volieb na tel. čísle obvodnej
volebnej komisie 742 3003.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta sa
uskutoční v sobotu 4. apríla 2009.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter