Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prípravy na AMFO 2012 vrcholia

<p>Amatérski fotografi majú pred sebou dva týždne do uzávierky AMFO,
obľúbenej prehliadky ich ročnej tvorby. Tohto roku sa v Stropkove
uskutoční v poradí už tretia z obnovených okresných výstav spojených
so súťažou, tradícia ktorých sa začala písať v roku 1975, vtedy pod
názvom AMA 1975.

<p>Pokiaľ sa vtedy predstavili piati autori, ktorí mali vystavených
30 všetko čierno-bielych fotografii, v minulom ročníku AMFO 2011 sa
prehliadky zúčastnilo 30 fotografov a vystavených bolo 172 fotografii
v troch vekových a dvoch technických kategóriách. Z pohľadu množstva
autorov i prác môžeme AMFO 2011 hodnotiť slovami predsedu poroty V.
Marcinova tak, že súťažné fotografie boli až na malé výnimky na
vynikajúcej úrovni, ktorá je porovnateľná s úrovňou krajských výstav.
Práce jednotlivých autorov predstavovala rôznorodosť prístupov
i spracovaní. Tematicky prevládli fotografie prírody, celkom na
61 prácach, potom to boli portréty v počte 34, motívy fauny, flóry a
zátišia boli prezentované 30-timi prácami, architektúre sa venovalo
22 prác, činnosti ľudí 16 a športu 6 prác. Čiernobielych bolo
28 fotografii a farebných 144. Ako tiež konštatoval predseda poroty,
v kategórii farebnej fotografie bolo zjavné, že mnohí, hlavne mladší
autori podľahli možnosti počítačového upravovania obrazu, čo sa prejavilo
na farebnej nevyváženosti niektorých prác. Pozitívom minulého ročníka
bola vysoká účasť autorov kategórie nad 21 rokov v počte 21, ktorí
predstavovali tradičný prístup k spracovaniu fotografie. Prínosom minulého
ročníka bola účasť M. Šichulu, ktorý sa prezentoval prácami z oblasti
fotomontáže. Autor brilantne ovláda počítačovú grafiku a dokáže
z bežného foto záberu vytvoriť zaujímavú fotografiu, grafiku, či niečo
medzi tým, lebo ako sa sám na stránke „My kreatívci“ vyznáva, že
neuznáva žiadne bežné pravidlá … aspoň nie také zaužívané. Jeho
práce ohodnotila porota ako najhodnotnejšie „Cenou poroty“. Jedna z jeho
prác „Schizophrenic Prager II“ bola vystavená aj na krajskej výstave
v Starej Ľubovni. Na krajskej výstave bola vystavená aj fotka Ing.
Belovežčíka „Mesačná lampa“, kde autor v podobe nočnej lampy pomocou
počítačovej grafiky zobrazil obežnicu zeme mesiac. V. Ivanko na portréte
„Naš Jančo“ zobrazil v čiernobielom prevedení perfektný portrét. C.
Blanárová, ako začiatočníčka sa presadila fotografiou zo sveta módy pod
názvom „Lujza“, kde dokázala, že ovládanie fotografickej a
počítačovej techniky nie je pre ňu cudzie. Pomerne skúsený autor R.
Presalovič nás reprezentoval poetickou fotografiou „Hmla“, kde zachytil
krásu rána na horách.
Zvlášť potešiteľné je to v kategóriách mladých, kde sa zúročila
systematická práca fotokrúžku nášho Gymnázia pod vedením Ing.
Belovežčíka. V kategórii do 16 rokov sa na 3. mieste medzi čiernobielymi
fotkami umiestnila Dominika Pavúková s fotografiou „Malý svet končí a
veľký začína“. Jedná sa o zaujímavý detský pohľad do sveta
dospelých. V kategórii do 21 rokov sa na pódiových miestach umiestnili
hneď dvaja autori, keď vo farebnej fotografii získal Vilo Novický 3. miesto
za fotografiu „Takmer zabudnutý“, na ktorej v retro štýle 20-tych rokov
minulého storočia zobrazil osamelý stroj v rozľahlej krajine.
V čiernobielej fotografii získal Kristián Babiar čestné uznanie za
kolekciu portrétnych fotografii „Pohľad do budúcnosti, Dedo Juraj a
Osvietenie“. Kristián si takto zopakoval umiestnenie spred roka, ale už vo
vyššej vekovej kategórii, čím potvrdil svoj talent i systematickú prácu
s fotografiou. Medzi ďalšie vystavené fotky bola vybraná aj práca Vila
Novického „Temná minulosť“. Na fotke je zobrazený osamelý človek
v pochmúrnej krajine. Pomer ocenených prác medzi čiernobielymi a farebnými
hovorí, že najúspešnejšie boli čiernobiele práce, čo tiež potvrdzuje
trend vidieť svet nielen farebne, ale aj v celej škále tónov od čiernej po
bielu. Oproti minulému ročníku, keď zástupca Stropkova Kristián Babiar
získal jedno čestné uznanie za farebnú fotku „Svetlo“, je to významný
úspech mladých fotografov.
Na celoslovenskej prehliadke nás v Humennom minulého roku reprezentovali V.
Ivanko prácou „Naš Jančo“ a Kristián Babiar súborom čiernobielych
fotografii, za ktoré získal v svojej kategórii čestné uznanie. Veríme,
že úspechy našich fotoamatérov sa tohto roku zúročia a úspešne
odštartujú nový ročník tradičnej prehliadky fotoamatérov AMFO 2012. Za
zbývajúce 2 týždne je potrebné skompletovať svoje kolekcie fotografii a
to po maximálne 8 v kategórii farebných a 8 v kategórii čiernobielych.
Realizátor výstavy pripravuje inštaláciu v spoločenskej miestnosti
OŠK – osveta. Okrem tradičných vystavených panelov budú prvýkrát
použité aj klip rámy 70×100 cm, ktoré boli pre stropkovský fotoklub
zakúpené z prostriedkov mesta.
Ing. Anton Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter