Pripravuje sa kniha o Stročíne

<p>Niet pochýb, že Stročín má významnú a bohatú, hoci často ťažkú
históriu. Po tieto dni sa pripravuje kolektívna monografia Dejiny obce
STROČÍN (1317 – 2012).

<p>Táto kniha má nasledujúci tematický obsah. Budú v nej seriózne a
vedecko-populárne zdokumentované a interpretované základné stránky
prírodného prostredia a histórie Stročína. Jeho prírodné pomery, praveký
a včasnohistorický vývoj, obdobie uhorského feudalizmu, uhorského
kapitalizmu, predvojnovej Československej republiky (ČSR), prvej Slovenskej
republiky, obnovenej ČSR, roky socializmu, ponovembrový vývoj a súčasnosť.
Neobíde sa ani obecná správa a samospráva, ekonomický a sociálny vývoj,
kultúra a
spoločenský život, architektúra a pamiatky, ľudové zvyky a obyčaje,
obyvateľstvo, rody a rodiny, národnostný a náboženský vývin, šport,
miestne názvy, nárečie. Nebudú chýbať málo známe dobové fotografie a
archívne dokumenty, ale aj tabuľkové prehľady o obci. Nechýbať budú
resumé a citácie. Hlavnou devízou pripravovanej monografie o histórii
Stročína podľa rôznych oblastí, kaleidoskopu minulosti a súčasnosti
života jeho rodákov a obyvateľov bude teda samotný Stročín, nevytrhnutý
ale z kontextu okolia a slovensko-poľského pohraničia v regióne. Dejiny
obce Stročín historicky ohraničené rokmi 1317 – 2012 určite budú
bohatým a doteraz málo známym zdrojom hlbšieho poznania vlastnej histórie
obce. Určite tiež zdrojom poučenia a povzbudenia pre jeho obyvateľov a
návštevníkov. Zároveň aj svedectvom o zdravých sedliackych koreňoch jeho
kedysi poddaných a neskôr slobodných sedliakov a želiarov. Slovom, v tejto
monografii o historickom vývine Stročína pôjde o to, aby terajšie
generácie jeho obyvateľov aj oživotvorili vlastnú minulosť. Zároveň, aby
aktívne a činorodo prežívali svoj život v obci, ktorá primerane
uspokojuje ich aktuálne materiálne a duchovné potreby.
A. Kaputa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter