Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pripravuje sa kniha o Stročíne

<p>Niet pochýb, že Stročín má významnú a bohatú, hoci často ťažkú
históriu. Po tieto dni sa pripravuje kolektívna monografia Dejiny obce
STROČÍN (1317 – 2012).

<p>Táto kniha má nasledujúci tematický obsah. Budú v nej seriózne a
vedecko-populárne zdokumentované a interpretované základné stránky
prírodného prostredia a histórie Stročína. Jeho prírodné pomery, praveký
a včasnohistorický vývoj, obdobie uhorského feudalizmu, uhorského
kapitalizmu, predvojnovej Československej republiky (ČSR), prvej Slovenskej
republiky, obnovenej ČSR, roky socializmu, ponovembrový vývoj a súčasnosť.
Neobíde sa ani obecná správa a samospráva, ekonomický a sociálny vývoj,
kultúra a
spoločenský život, architektúra a pamiatky, ľudové zvyky a obyčaje,
obyvateľstvo, rody a rodiny, národnostný a náboženský vývin, šport,
miestne názvy, nárečie. Nebudú chýbať málo známe dobové fotografie a
archívne dokumenty, ale aj tabuľkové prehľady o obci. Nechýbať budú
resumé a citácie. Hlavnou devízou pripravovanej monografie o histórii
Stročína podľa rôznych oblastí, kaleidoskopu minulosti a súčasnosti
života jeho rodákov a obyvateľov bude teda samotný Stročín, nevytrhnutý
ale z kontextu okolia a slovensko-poľského pohraničia v regióne. Dejiny
obce Stročín historicky ohraničené rokmi 1317 – 2012 určite budú
bohatým a doteraz málo známym zdrojom hlbšieho poznania vlastnej histórie
obce. Určite tiež zdrojom poučenia a povzbudenia pre jeho obyvateľov a
návštevníkov. Zároveň aj svedectvom o zdravých sedliackych koreňoch jeho
kedysi poddaných a neskôr slobodných sedliakov a želiarov. Slovom, v tejto
monografii o historickom vývine Stročína pôjde o to, aby terajšie
generácie jeho obyvateľov aj oživotvorili vlastnú minulosť. Zároveň, aby
aktívne a činorodo prežívali svoj život v obci, ktorá primerane
uspokojuje ich aktuálne materiálne a duchovné potreby.
A. Kaputa

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter