Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pripomenuli sme si 70. výročie vzniku ženského hnutia

<p><em>„Ak si človek zaslúži pochvalu, dbajte, aby ste mu ju
neodopreli.“</em><br>
<em>/Ruskin/</em><br>
Dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné spomienkové stretnutie
členiek OO ÚžS v Stropkove pri príležitosti 70. výročia jej založenia.
Hosťami stretnutia boli prednosta OÚ v Stropkove Mgr. A. Veselý a poslanec
MsZ a predseda MO MS Ing. S. Cichý. Predsedníčka OO ÚžS Mgr. T. Lipinská
v slávnostnom príhovore krátko zhodnotila plodné obdobie OO ÚžS od jej
vzniku až po súčasnosť. Podotkla, že organizácia prešla za 70 rokov
mnohými zmenami a problémami. Ale aktivita žien podieľať sa na verejnom
živote miest a obcí rôznymi aktivitami od kultúrnych, športových,
sociálnych až po spoločensko-prospešné sa stala nevyhnutnou súčasťou ich
života.<br>
Na tomto srdečnom podujatí sa ženám prihovorili aj prítomní hostia, ktorí
vo svojich príhovoroch vyzdvihli nezastupiteľnú úlohu žien v spoločenskom
dianí nášho mesta a v obciach, patriacich do okresu Stropkov. Slávnostným
bodom stretnutia bolo odovzdávanie ocenení členkám za dlhoročnú aktívnu
činnosť. V spoločenskej sále, plnej žien všetkých vekových kategórií,
jedinečnú atmosféru podujatia vytvorili pedagógovia a žiaci súkromnej
umeleckej školy pôsobivým kultúrnym programom, ktorý prítomné dámy
ocenili neutíchajúcim potleskom. Všetkým zúčastnením a aj organizátorom
úprimne ďakujeme za milé stretnutie.<br>
<strong>Ľ. Antošová, členka OR ÚžS</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-unia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-unia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter