Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pripomenuli si 68. výročie oslobodenia Stropkova

<p>Uplynulú stredu sa
v mestskom parku uskutočnilo Spomienkové stretnutie pri príležitosti
68. výročia oslobodenia mesta Stropkov. Zúčastnili sa na ňom
predstavitelia mesta, žiaci ZŠ na Konštantínovej ulici, ale aj zástupcovia
matičiarov a SZPB. Slávnosť začala pietnym aktom kladenia vencov
k pamätnej tabuli, po ktorom zaznela báseň s vojnovou tematikou.
O príhovor požiadal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva
vnútra SR Adrián Jenčo, ktorý okrem iného povedal:

<p>„Stropkovský región bol v dejinách ťažko skúšaný.
Výnimkou nebola ani druhá svetová vojna a z nej vyplývajúce príkoria pre
obyvateľov, ktorí však nezostávali pasívni. Svoju silu a odhodlanie
dokazovali Stropkovčania v čase povstaleckých bojov, keď sa aktívne
zapájali a pomáhali partizánskym skupinám, ktoré tu pôsobili. Jeseň roku
1944 nebola pre región Stropkova jednoduchá. Pred desiatimi dňami som mal
možnosť a tú česť prijať pozvanie na pietnu slávnosť v obci Tokajík,
kde sme si pripomínali udalosti z 19. novembra 1944 a tragédiu, ktorá sa
tu odohrala. Stropkov ale nebojoval iba s nemeckou skupinou armád severná
Ukrajina, ale aj so štátnou bezpečnosťou Slovenského štátu a jej
pohotovostnými oddielmi. Časté bolo zatýkanie partizánov a príslušníkov
odbojových skupín…“
Potom pred mikrofón predstúpil aj
podpredseda ZO SZPB Stropkov Jozef Iľkiv, ktorý vo svojom prejave priblížil
vojnové udalosti spred 68 rokov a zdôraznil, že na túto dobu nesmieme nikdy
zabudnúť. Bodkou za spomienkovým stretnutím bolo vystúpenie speváckeho
zboru Karmel.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter