Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pripomenú si významné stropkovské i slovenské jubileá

<p>Pri príležitosti 90. výročia prvej návštevy Andreja Hlinku
v Stropkove a 75. výročia jeho smrti pripravuje Miestna organizácia Matice
slovenskej v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou a Mestským úradom
spomienkovú akciu spojenú s odhalením pamätnej tabule na Katolíckom
kultúrnom dome.

<p>V sobotu predpoludním bude slávnostnú svätú omšu v sanktuáriu
celebrovať košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Nasledovať
bude odhalenie tabule a kultúrny program v divadelnej sále mesta. Na
podujatí sa zúčastnia čelní predstavitelia Matice slovenskej, zástupcovia
cirkvi i samosprávy. „V rokoch 2012 a 2013 prežívame
viacero národných jubileí, ktoré sa týkajú nášho slovenského národa a
niektoré z nich priamo nás Stropkovčanov. Pred 75 rokmi, v auguste 1938,
zomrel kňaz, národovec, vlastenec, politik, publicista a vedúca osobnosť
slovenského národného hnutia Andrej Hlinka. Jeho prvá návšteva Stropkova
sa konala v roku 1922. Základný kameň Katolíckeho kultúrneho domu A.
Hlinku bol posvätený v roku 1937, v minulom roku sme si pripomenuli
75. výročie od tejto udalosti,“
uviedol stropkovský dekan
Ján Švec – Bilý. Z pohľadu slovenských dejín pripomenul ďalšie
výročia – 150 rokov od založenia Matice slovenskej, 250. výročie
narodenia a 200. výročie úmrtia Antona Bernoláka, 20 rokov samostatnosti
Slovenska, či 1150 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy.
Stropkovské oslavy budú úzko späté s osobou A. Hlinku a Katolíckymi
kultúrnym domom, ktorý začali stavať v roku 1937. „Začiatok
sa spája s rozvíjaním kultúry v Stropkove a zásluhou viacerých
kultúrnych zložiek, ktoré oživovali národné a vlastenecké cítenie
Stropkovčanov. Národne cítiaca časť Stropkovčanov nadviazala kontakty
s ružomberským farárom Andrejom Hlinkom. V roku 1936 sa stal stropkovským
farárom Andrej Jerga, ktorý mal národné a vlastenecké cítenie. Bol
v úzkom kontakte s A. Hlinkom a práve A. Jerga bol iniciátorom myšlienky
vybudovať v Stropkove budovu, ktorá by bola centrom kultúrnej, národnej a
náboženskej výchovy. Veľký vplyv na to mal aj Katolícky učiteľský
spolok a Združenie katolíckej mládeže. Stalo sa, že 16. júla
1937 vtedajší košický biskup Jozef Čársky požehnal základný kameň
nového kultúrneho stánku. Pri oprave KKD v 80-tych rokoch sa našla
zakladajúca listina s menami predstaviteľov cirkvi, štátu a mesta a
taktiež s menami členov stavebného výboru a zakladajúcimi členmi
KKD,“
priblížil J. Švec – Bilý. Odcitoval tiež
záverečný text listiny, ktorá končí slovami vyjadrujúcimi hlavné
poslanie KKD: „pre výchovu mládeže v Stropkove a v jeho
okolí, a to pre duchovné posilňovanie ich viery, pevných mravov a
hrdinských skutkov mládeže, všetko to pre blaho
otčiny.“

Na záver…

Pri týchto našich stropkovských jubileách je naším vrúcnym želaním,
aby tento stánok, ktorý bol počas svojej existencie svedkom veľkých
politických, náboženských, kultúrnych a spoločenských zmien aj
v budúcich rokoch plnil poslanie, pre ktoré ho naši predkovia postavili.
Nech nikto v budúcnosti nezabúda, že toto dedičstvo otcov je potrebné
nielen udržiavať, ale ho aj rozmnožovať a zveľaďovať. Verím, že KKD
bude oázou, kde mladí ľudia poranení chorobami modernej doby –
materializmom, voľnomyšlienkarstvom, neviazanosťou, zneužívaním slobody,
dokonca verejným uctievaním zla a inými bludmi, nájdu útočište a balzam
na svoje rany.
S veľkou úctou spomínam na vzácneho človeka, národovca, nebohého Jána
Cichého a ďakujem mu za mnohé poznatky stropkovskej národnej histórie a
tieto oslavy nech budú aj milou spomienkou na neho.
dekan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter