Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Priority v novom volebnom období sú jasné, mesto Stropkov pokračuje v úspešnom príbehu

Primátor i poslanci Mestského zastupiteľstva sa už dnes popoludní
stretnú na ustanovujúcom zastupiteľstve. Prioritou číslo jeden v novom
volebnom období i naďalej ostáva rekonštrukcia budovy MsÚ, mestskej haly,
či modernizácia učební na ZŠ Konštantínova. Nemenej dôležitou témou je
tiež projekt likvidácie čiernych skládok a rekonštrukcia námestia
v rámci 4. etapy. Zdá sa teda, že úspešný príbeh nášho mesta bude
mať svoje pokračovanie. „Čo sa týka ďalších priorít, svoj
program som dostatočne prezentoval v rámci predvolebnej kampane a tento
dokument považujem za východiskový pri stanovovaní si priorít na
najbližšie štyri roky,“
uviedol primátor mesta Stropkov
Ondrej Brendza, ktorý získal v týchto komunálnych voľbách vyše
80-percentný volebný zisk, čo je dôkazom podpory a spokojnosti so
súčasným smerovaním mesta. „V rámci predvolebnej kampane
i v predchádzajúcom období som absolvoval veľa stretnutí s obyvateľmi
nášho mesta. Okrem slov podpory vyjadrovali spokojnosť a ocenili aj
výsledky, ktoré sme v rokoch 2014 až 2018 dosiahli. V neposlednom rade aj
skutočnosť, že takmer všetci poslanci obhájili svoje
pozície,“
povedal spokojný primátor.
Prešovský kraj v komunálnych voľbách 2018 síce dosiahol najvyššiu
volebnú účasť, no v Stropkove dosiahla len 38,56%, v porovnaní
s komunálnymi voľbami 2014, kde predstavovala volebná účasť 48,67%.
„Nižšiu účasť pripisujem inej situácii, v akej sa Stropkov
nachádzal pred komunálnymi voľbami v roku 2010 či 2014. Osobne som spolu
s kandidujúcimi poslancami vyvinul maximálne úsilie na mobilizáciu
voličov. Ako mnohí, aj ja som sa často stretával s názorom, že voľby sú
rozhodnuté, ale s týmto konštatovaním som nebol stotožnený. Snažil som
sa viesť štandardnú a serióznu kampaň. Možno sa treba zamyslieť, ako by
mali kandidáti na poslancov alebo primátora pritiahnuť k voľbám viac
voličov. Ale určite nie za cenu polarizácie spoločnosti, skôr spôsobom
širokej programovej ponuky pre naše mesto,“
uviedol primátor
a dodal, že dosiahnuté výsledky sú dôkazom toho, že tak na mieste
primátora, ako ani na mieste poslancov nebola spoločenská objednávka na
zmenu, ako sme toho boli svedkami v minulosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter