Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prímestské rekreačné tábory organizujú dve stropkovské základné školy

Tento týždeň začali letné prázdniny. Jednou z alternatív trávenia
voľného času školopovinných detí sú napríklad prímestské tábory. My
sme zisťovali, či niečo podobné organizujú základné školy v meste,
resp. aké prázdninové aktivity pre deti pripravili. Podľa našich
informácií budú môcť školáci stráviť dva pestré týždne
v prázdninovom tábore, ktorý v dňoch 3. – 14. augusta organizuje
Základná škola na Hrnčiarskej ulici.

„Každý pracovný deň od ôsmej do pol štvrtej sme pre deti
pripravili zaujímavý program. Spomeniem napríklad návštevu miestnej ZOO,
výlety do areálu Pod vlekom, návštevu kúpaliska, rôzne športové aktivity
v areáli školy, k dispozícii bude aj učebňa vybavená počítačmi.
Stravovanie je zabezpečené formou obedov v školskej
jedálni,“
informovala nás riaditeľka školy Katarína
Smaržíková a doplnila, že počas celého augusta bude pre stropkovské deti
otvorené školské ihrisko. Podľa vyjadrenia riaditeľa Základnej školy na
Mlynskej ulici Michala Jancuru pôvodne plánovali pre deti bohatý
prázdninový program. Vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá by mala
začať už začiatkom júla, museli od tohto zámeru upustiť. V areáli
Základnej školy na Konštantínovej ulici budú môcť deti na športové
aktivity využívať všetky ihriská. „Záujemcovia sa môžu
hlásiť u pána Stanislava Motyku, ktorý bude mať na starosti prevádzku
multifunkčného a tenisového ihriska počas letných prázdnin. Okrem toho
pripravujeme pre deti v rámci stropkovského jarmoku množstvo zaujímavých
akcií. Všetky budú zverejnené na jarmočných plagátoch,“

informovala riaditeľka školy Tatiana Spišáková. Už po štvrtýkrát
organizujú na Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla dvojtýždňový
prímestský letný tábor, ktorý bude trvať presne od 3. do 14. augusta
denne od ôsmej do šestnástej hodiny. „Deti dostanú teplý
obed, olovrant, zabezpečujeme samozrejme aj pitný režim. Jednotlivé aktivity
budú závisieť od počasia, pretože minulý rok sme pre deti vymysleli
množstvo zaujímavých akcií, ktoré sme práve z dôvodu nepriaznivého
počasia nemohli uskutočniť. Vymysleli sme im náhradný program, pekné
zážitky si deti odniesli napríklad z jazdeckého areálu. Na tento rok sme
naplánovali turistiku, tvorivé dielne, už tradične k nám chodia skauti,
ktorí pripravujú pre deti rôzne skautské aktivity. Na programe budú aj eRko
tance, pobyt na Valkove, návšteva nášho alebo svidníckeho kúpaliska,
opekačka a predposledný deň absolvujú deti noc v škole spojenú s nočnou
hrou v areáli školy. So skautmi zvykneme robiť aj obľúbenú hru –
hľadanie indícií po meste. Deti majú za úlohu plniť rôzne úlohy, chodia
na úrady, pomedzi ľudí, zbierajú rôzne informácie,“

priblížila pestrý program v prázdninovom tábore riaditeľka CZŠ Mária
Karašinská. Zaujímalo nás, koľko detí sa môže do tábora prihlásiť.
„Minulý rok sme mali 40 detí a túto hranicu by sme chceli
dodržať aj tieto prázdniny. Prvé dva roky sme prázdninový tábor
organizovali pre žiakov zo všetkých stropkovských škôl, vzhľadom na
veľký záujem sme minulý rok uprednostnili predovšetkým žiakov našej
školy. Podobne tomu bude aj toto leto,“
uvažovala M.
Karašinská, ktorá načrtla aj veľmi zaujímavú myšlienku.
„Bolo by dobré, keby sa všetky školské zariadenia v meste
dokázali v budúcnosti dohodnúť a podobnými aktivitami by pokryli celé
prázdniny.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter