Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prímestské letné tábory organizujú všetky stropkovské základné školy

<p>Tak ako každý rok, aj tento organizujú stropkovské základné školy
prímestské letné tábory. Deťom poskytnú možnosť zabaviť sa, a zároveň
sa ich rodičia nemusia báť o dozor nad svojimi ratolesťami. Základná
škola na Mlynskej organizuje letný školský tábor Piráti z mlyna
v termíne od 6. až 10. júla 2015 v čase od 8.00 do 16.00 hod.</p>

<p>Pre deti budú pripravené vychádzky do prírody, zábavné hry a súťaže,
tvorivé dielne, tanec, loptové hry, návšteva kúpaliska či výlet do
Svidníka. Organizátori zabezpečujú obed, olovrant, pitný režim, poistné a
cestovné. Prihlášky môžete poslať do 30. júna 2015. Poplatok je vo
výške 25 eur. Základná škola na Hrnčiarskej organizuje letný tábor
s názvom Z rozprávky do rozprávky v termíne od 17. do 28. augusta
2015 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Pre deti sú pripravené olympijské hry,
návšteva ZOO, opekačka, tvorivá dielňa, šantenie pri vode, turistika.
Denný poplatok je dve eurá, je v ňom zahrnutý pitný režim a desiata.
Základná škola na Konštantínovej ulici organizuje letný tábor v termíne
od 6. až 10. júla 2015. Prihlásených je 32 žiakov. Program je veľmi
pestrý, napríklad pasovanie za člena tábora, zábavné hry, športové
popoludnie, návšteva ZOO a kúpaliska, turistická vychádzka, hľadanie
pokladu, tvorivé dielne. Obed, olovrant a pitný režim bude zabezpečený.
Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla tiež organizuje prímestský
letný tábor v termíne od 13. do 17. júla 2015 v čase od 8.00 do
16.00 hod. V prípade záujmu aj od 20. do 24. júla 2015. Pre deti bude
sprístupnené detské ihrisko a veľké ihrisko v areáli školy. Okrem toho
budú pripravené skautské hry, návšteva kúpaliska, výlet do Svidníka,
deti strávia jednu noc v škole. Výška poplatku ešte nie je presne
určená, no bude maximálne v hodnote troch eur. V tejto sume bude zahrnutý
olovrant, obed a pitný režim. Tábor bude mať názov Radosť rozdávaním
rastie a jeho cieľom je rozdávať radosť ostatným.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter