Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Primátor sa po prvýkrát oficiálne stretol so stropkovskými podnikateľmi

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-podnikatelia-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý štvrtok sa
uskutočnilo prvé stretnutie primátora Stropkova Ondreja Brendzu s miestnymi
podnikateľmi. Z približne štyridsiatky pozvaných sa niekoľkí
ospravedlnili, dôvod neúčasti ďalších nie je známy, napokon ich do
reprezentačnej sály kaštieľa prišlo len deväť.</p>

<p><strong><em>„Mrzí ma takáto nízka účasť, pretože si myslím, že
korektná komunikácia medzi mestom a podnikateľskou obcou môže byť pre obe
strany len prínosom,“</em></strong> vyjadril sa primátor hneď v úvode.
Nosnou témou stretnutia bol odpočet prvého polroka nového vedenia mesta
podľa jednotlivých bodov volebného programu. Ondrej Brendza zrekapituloval,
čo všetko sa doposiaľ podarilo urobiť a predostrel svoju víziu do
ďalšieho obdobia. Začal dokončením stropkovského námestia.
<strong><em>„Špatia ho dva domy, kvôli ktorým zaniká dominanta námestia,
teda kostol a kaštieľ. Chceme sa s ich majiteľmi dohodnúť na odkúpení
už počas tohto funkčného obdobia.“</em></strong> Ďalšou témou bol
areál Pod vlekom, problémy súvisiace s agendou tejto oddychovej zóny, ale
aj plány, ako ju zatraktívniť pre obyvateľov Stropkova a okolia. Za úspech
označil vybudovanie detského ihriska na Hrnčiarskej. Ubezpečil, že určite
nejde o posledný projekt takéhoto charakteru a mesto plánuje zriadiť
ďalšie športové zóny pre verejnosť. Hovorilo sa aj o plánovanom
sprístupnení veže kostola či fungovaní zoo parku. Ďalším bodom bolo
navrátenie Rýchlej lekárskej pomoci do Stropkova. <strong><em>„Nechcem
zachádzať do minulosti, ale v tomto prípade treba povedať, že sa stala
veľká krivda na našich občanoch, keď za predchádzajúceho vedenia odišla
od nás RLP a pritom čísla jasne hovorili v náš prospech,“</em></strong>
podotkol. Na pretrase bola aj Služba, m. p., konkrétne stav, v akom sa
donedávna nachádzala a kroky, ktoré mesto podniká na jej ozdravenie. O.
Brendza informoval aj o plánovanom zavedení mestského rozhlasu v Bokši a
Sitníku a ďalších problémoch, ktoré je potrebné v týchto mestských
častiach riešiť. Dotkol sa aj témy podpory športu a našich úspešných
športovcov. Taktiež plánuje zorganizovať stretnutie riaditeľov všetkých
školských zariadení v meste, lebo ako zdôraznil, základom dobrej
spolupráce je intenzívna a konštruktívna komunikácia. Spomenul aj
plánovanú modernizáciu verejného osvetlenia. Mesto v súčasnosti vyvíja
tiež snahy ohľadom výstavby obchvatu Stropkova. <strong><em>„Ostal som
v nemom úžase, keď som v decembri a januári navštívil riaditeľa SSC
Ing. Fabiána, lebo sme zisťovali, v akom stave je obchvat Stropkova. Povedal
nám, že v žiadnom, lebo Stropkov nie je zahrnutý v investičných akciách
na roky 2014 až 2020. Nikto z bývalého vedenia mesta totiž nebol s SSC
jednať. Samozrejme, podnikáme kroky, ktoré tento stav zvrátia a proces
súvisiaci s obchvatom mesta sa opäť rozbehol.“</em></strong> Primátor
hovoril aj o hnedom priemyselnom parku a prebiehajúcich súdnych konaniach
s firmou PKB a ďalšími zainteresovanými. <strong><em>„Budem brániť
záujmy mesta v súčinnosti s právnikmi, máme ich na túto vec troch.
O všetkom budem informovať vás aj širokú verejnosť. Hnedý priemyselný
park je nešťastie, do ktorého nás dostalo predchádzajúce vedenie tým, že
konalo ako konalo.“</em></strong> Podnikatelia v diskusii poukazovali na
problémy súvisiace s výstavbou kanalizácie v meste, venovali sa
problematike dopravy, konkrétne výstavbe už spomínaného obchvatu a cesty
R4. Padli návrhy na zatraktívnenie rekreačnej zóny Pod vlekom,
zefektívnenie práce úradu i mestských podnikov. Zúčastnení ocenili
budovanie osvetlenia na ulici Pri rybníku, ktoré bolo dlhé roky na okraji
záujmu samosprávy. Na záver viac ako dvojhodinovej debaty primátor
prisľúbil, že podobné stretnutia, nielen s podnikateľmi, ale aj
s občanmi mesta, sa budú konať pravidelne.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-podnikatelia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-podnikatelia-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-podnikatelia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-podnikatelia-02.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter