Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor privítal prvého občana Stropkova narodeného v tomto roku

Minulý štvrtok sa v reprezentačných priestoroch kaštieľa konala milá
slávnosť. Primátor mesta Peter Obrimčák na nej slávnostne privítal
prvého Stropkovčana narodeného v roku 2009.

O Števkovi Bešenyim, ktorý sa manželom Marianne a Ľubošovi narodil
presne na Troch kráľov, sme už na stránkach našich novín písali.
V obradnej sieni preňho prichystali drevenú kolísku, v ktorej pokojne
prespinkal celú slávnosť. Nie div, veď celou miestnosťou sa niesli
nádherné tóny uspávaniek a precítený prednes básní venovaných práve
jemu. „Nuž, vitaj na svete, milý Števko. Svet, ktorý si
svojimi očkami prvý raz uvidel, ťa víta. Vkladá ti do rúk knihu
s čistými stránkami a ty ju budeš napĺňať slovom, vetami, ale aj celými
dlhými príbehmi svojho života. Píš ju tak, aby keď raz sa k nej vrátiš
a začneš listovať, nebolo v nej nič, čo by zatienilo nádej, ktorú
všetci dnes do teba vkladáme. Želám ti, aby ľudia boli k tebe láskaví,
rozkvitaj zdravím, silou, múdrosťou a láskou. Nech je tvoj život krásny,
plný radosti a šťastia. Milí rodičia, v mene mestského zastupiteľstva
v Stropkove a v mene svojom vám želám pevné zdravie a veľa trpezlivosti
pri výchove vášho syna. Nech vám váš Števko prinesie v dňoch budúcich
radosť a pokoj,“
povedal okrem iného v slávnostnom
príhovore Peter Obrimčák. Nádherná atmosféra uvítania malého
človiečika do života dojala najmä Števkových rodičov. „Bola
to veľmi milá slávnosť. Zazneli tu nádherné dojímavé slová, vládla tu
krásna atmosféra. Prijatie primátorom ešte viac prehĺbilo našu radosť
z narodenia Števka,“
netajila dojatie Marianna
Bešenyiová.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter