Primátor prijal odbojárov

<p>V pondelok,
28. Novembra 2011 uplynulo 67 rokov odo dňa, kedy prieskumná jednotka
1. Čs. armádneho zboru vstúpila do Stropkova a natrvalo ho oslobodila. Pri
príležitosti tohto sviatku prijal primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák za
prítomnosti zástupcu primátora Ing. Pavla Kačica priamych účastníkov
protifašistického odboja a zároveň jubilantov, členov SZPB, pani Annu
Mižovú, pána Štefana Paňka, pána Štefana Nemca a významného
propagátora a nositeľa odkazu národnooslobodzovacieho boja a predsedu ZO SZPB
PaedDr. Jozefa Iľkiva.

<p>Prijatia sa pre nemoc nemohol zúčastniť pán Ján Komišák. Po zápise
vzácnych hostí a pána primátora do Pamätnej knihy mesta, zotrvali
prítomní jubilanti a funkcionári v družnom rozhovore pri malom
občerstvení. Oživili svoje spomienky na časy „dávnominulé“, ale
nevyhli sa ani súčasným problémom a starostiam. „Vďaka“ pokročilému
veku im už nohy neslúžia ako za mlada, ale ich duševná aktivita a rozhľad
sú ešte obdivuhodné. Citlivo vnímajú súčasnú situáciu a varovali pred
neofašistickými elementmi a skupinami, ktoré sa v našej spoločnosti
objavujú. Stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj člen ÚR SZPB a podpredseda
OblV SZPB vo Svidníku Ing. Ján Uhrík, sa nieslo v príjemnej a priateľskej
atmosfére. Po ňom sa tí, ktorým to zdravotný stav dovolil, zúčastnili
slávnostného položenia venca vďaky pri pamätnej tabuli osloboditeľom.
-jn-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter