Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor ocenil najlepších žiakov

<p>Koncom školského roka
primátor Stropkova už tradične oceňuje najlepších žiakov škôl a
školských zariadení v meste. Minulý pondelok sa táto milá slávnosť
konala v Kaštieli. Po úvodnom neformálnom príhovore Petra Obrimčáka a
kultúrnom programe prišlo na rad samotné oceňovanie.

<p>Za ZŠ na Hrnčiarskej ulici boli ocenení: Katarína Marcinovová (za
výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a za úspešnú reprezentáciu školy
v celoslovenskej výtvarnej súťaži Komenský a my – 2. miesto,
v obvodnom kole výtvarnej súťaže Európa v škole – 1. miesto), Soňa
Angelovičová (za úspešnú reprezentáciu školy v obvodnom kole recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto), Martina Michalková (za
výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a úspešnú reprezentáciu školy
v obvodnom kole Biologickej olympiády kat. D – 1. miesto). Za ZŠ na
Mlynskej ulici boli ocenení: Michaela Hutňanová (za 1. miesto OK ONEJ,
4. miesto KK ONEJ, 3. miesto OK OBIO kat. E, 3. miesto OK ODEJ, 3. miesto OK
OANJ), Kristián Jurečko (za 1. miesto OK ODEJ, 5. miesto KK ODEJ, 1. miesto
KK, stolný tenis (družstvo), 6. miesto MSR stolný tenis – družstvo),
Šimona Tomková (za 1. miesto OK OSJL, 2. miesto KK OSJL, 3. miesto OK HK),
kolektív mladších žiačok vo volejbale (za 1. miesto MSR MINIMAX
VOLLLEY – Simona Tabišová, Sára Tomková, Monika Štefanišinová,
Katarína Sakarová, Katarína Polončáková). Za ZŠ na Konštantínovej ulici
boli ocenení: Patrícia Surmajová, Michaela Donnerová, Lucia Lajčinová a
Zdenka Bujdošová – všetky za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach
a výborný prospech. Za ZUŠ F. Veselého boli ocenení: Kristína Vargová (za
úspech na Medzinárodnej výtvarnej súťaži pre deti a mládež „Naši
susedia – Ľudové kroje“ a vzornú reprezentáciu školy), Paula
Vysokajová (za úspechy na regionálnych a celoslovenských súťažiach v hre
na priečnu flautu a úspechy vo výtvarnom odbore na regionálnych súťažiach
a vzornú reprezentáciu školy), Tatiana Lesáková (za úspechy na
regionálnych súťažiach Rozprávkový Stropkov, Hviezdoslavov Kubín a
celoslovenských súťažiach – celoštátnej súťažnej prehliadke detskej
dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, v literárno-dramatickom odbore a
vzornú reprezentáciu školy), Samuel Zápotocký (za úspechy na regionálnych
súťažiach Rozprávkový Stropkov, Hviezdoslavov Kubín a celoslovenských
súťažiach – celoštátnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej
tvorivosti Zlatá priadka, v literárno-dramatickom odbore a vzornú
reprezentáciu školy. Za ABC CVČ boli ocenení: Matúš Kotora (majster okresu
žilina v šachu do 14 rokov, najúspešnejší hráč celého seriálu Grand
Prix SR v šachu mládeže, keď dosiahol najvyšší počet turnajových
víťazstiev (7) zo všetkých 1179 účastníkov,14. miesto na M SR v rapid
šachu do 14 rokov, 2. miesto v okresných majstrovstvách starších
žiakov), Boris Kimák (za vzornú reprezentáciu Mesta Stropkov v boxerských
súťažiach), Mažoretky BUTTERFLY – 9-členná skupina (za 1. miesto na
regionálnej prehliadke tanečných skupín a vzornú reprezentáciu Mesta
Stropkov). Za SZUŠ boli ocenení: Diana Viktória Cimbová (zúčastňuje sa
speváckych a výtvarných súťaží, získala 2. miesto (duet)
v regionálnej súťažnej prehliadke spevákov ľudových piesní Piesne
našich predkov), Natália Jankaničová (Svojím talentom v hre na gitare
prispieva k dobrému menu SZUŠ.). Za CZŠ sv. Petra a Pavla boli ocenení:
Šimon Lukáč (za 1.miesto na obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategória F,
za 1. miesto na obvodnom kole Geografickej olympiády, kategória H, postup na
krajské kolo, za 7. miesto na krajskom kole Geografickej olympiády
v Prešove, za 1. miesto na okresnom kole Pravopisnej olympiády v rámci
6. ročníka, za 3. miesto na okresnom kole recitačnej súťaže HK. žiak
dosahuje v prospechu nadpriemerné výsledky a jeho správanie patrí
k ukážkovým), Frederika Šlangová (za 1. miesto na okresnom kole a za
úspešnú reprezentáciu na krajskom kole biologickej olympiády, za 1. miesto
na okresnom kole a za úspešnú reprezentáciu na krajskom kole HK, za
4. miesto na okresnom kole geografickej olympiády, za výborné študijné
výsledky a vzorové správanie), Radovan Paňko (za opakovanú úspešnú
reprezentáciu školy v šachu a matematických súťažiach na okresnom kole,
ako aj za výborné študijné výsledky a vzorové správanie).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter