Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor O. Brendza o výjazdovom rokovaní Vlády SR v meste Stropkov

Čerešničkou na
torte, ktorú prinieslo utorkové výjazdové rokovanie Vlády SR v Stropkove,
je rozhodnutie o obchvate Stropkova.

„Toto je pečať, o ktorej sme rozprávali. Je to strategické
rozhodnutie, investícia a akcia storočia,“
povedal odvážne a
smelo primátor mesta Stropkov O. Brendza a dodal, že na obchvate Stropkova
začalo vedenie mesta so svojim tímom pracovať v januári 2015.
„Výsledkom je, že teraz máme právoplatné územné rozhodnutie
a že máme harmonogram prác. Už tohto roku sa začne s majetkovo-právnym
vysporiadaním a budúci rok sa v tom bude pokračovať. Toto sú reálne
kroky. To, prečo sa to nerobilo v predchádzajúcom období neriešim. Pred
nami je cieľ, aby sa to posunulo ďalej. Je teraz na nás, aby sme urobili
všetko pre jeho realizáciu, no k tomu potrebujeme tiež podporu a dôveru. Ja
rozumiem tomu, že niektorí Stropkovčania tomu nedôverujú, no stále
opakujem, že my sme tu len od roku 2014,“
povedal O.
Brendza.
Obchvat Stropkova zagarantoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest R.
Žembera i riaditeľ investičnej výstavby IVSC Košice J. Fabian. O obchvate
hovorí aj premiér P. Pellegriny a rokovala o tom Vláda SR s kladným
výsledkom a obchvat Stropkova je zahrnutý do akčného plánu, ktorý Vláda
SR schválila. „Jednoducho už vyššie to posunúť nevieme.
Samozrejme, že to nezaručuje a negarantuje, že ten obchvat tu už bude
stáť, no toto všetko je toho základný predpoklad. Je to najvyššie možné
rozhodnutie, keď vláda rokuje o preložke cesty prvej triedy I/15. Trasovanie
je známe a zakreslené v katastrálnej mape,“
priblížil
primátor.
Ďalším projektom je východné prepojenie, teda prepojenie ulíc Nový riadok
a Akad. Pavlova,ktoré bude podľa slov primátora posunom k lepšiemu pre
odľahčenie situácie v meste, cez ktoré prechádza tranzitná doprava
sever – juh. Podľa prieskumov SSC z roku 2015 ide o počet viac ako
11 tisíc áut. „Robili sme aj prieskum interný. V špičke od
7. do 9. hodiny a od 14. do 16. hodiny prejde mestom denne 5 až 6 tisíc
áut. Preto by sme práve našu miestnu dopravu chceli odkloniť z hlavnej
cesty, aby bola k dispozícii alternatíva. Druhým efektom, o ktorom hovoria
dopravní odborníci je ten, že v prípade havarijnej situácie na hlavnej
ceste, nie je možná obchádzková trasa. Toto je prvý krok, aby sme sa
dostali aspoň na Akad. Pavlova a tým druhým krokom je dostať sa cez areál
nemocnice v prípade potreby až na ul. Hlinky poza Tesco. Je to dostupnejšia
alternatíva ako doteraz,“
povedal O. Brendza.
Obchvat Stropkova má 5,4 km. Dôležité je vysvetliť obyvateľom okresu
Stropkov, že sa nejedná o rýchlostnú cestu R4. Obchvat Stropkova nemá nič
spoločné s R4, je to iná investícia, iná akcia. Úlohou a hlavným cieľom
obchvatu je dostať hlavne tranzitnú nákladnú dopravu preč z centra
mesta.
Som maximálne spokojný a myslím si, že aj starostovia, ktorí boli na
stretnutí. Každá jedna obec predložila svoje požiadavky, ktoré boli
zohľadnené v AP. Treba si však uvedomiť, že nikdy nebude maximálna
spokojnosť. Je teda na nás ako naložíme s tým, o čom bolo rozhodnuté.
Keď sa bude pokračovať v nastúpenom trende, po roku budeme môcť spoločne
s Vládou SR hodnotiť a bilancovať,“ dodal primátor v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter