Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor mesta a riaditeľ MsP Služba symbolicky prestrihli pásku a odovzdali fontánu v Jubilárnom parku do prevádzky

V Jubilárnom parku, ktorý má svoju históriu, sa stretli primátor mesta
Ondrej Brendza a poslanci MsZ, aby slávnostne uviedli do prevádzky
zrekonštruovanú fontánu.

„Fontána podľa našich zistení bola postavená v roku
1973. Koncom 80. rokov prešla táto fontána rekonštrukciou a renováciou a
znova po 30 rokoch sme spolu s MsP Služba pristúpili k jej renovácii.
V minulom roku bola rekonštruovaná technológia, jej vnútro, teraz sa dala
do poriadku aj jej vonkajšia časť. Obložená je egyptskou žulou. Osadené
bolo aj nové osvetlenie fontány,“
uviedol primátor mesta O.
Brendza.
Fontána je tradičným prvkom a práve táto naša stropkovská bola prvou
fontánou v týchto končinách, preto sa mesto rozhodlo zachovať jej
pôvodný ráz.
„Chceli sme preto symbolicky uviesť fontánu do prevádzky práve
na 45. výročie jej výstavby aj za prítomnosti vedenia mesta a poslancov.
Teší nás, že sme našli požehnanie vo vedení mesta
i v zastupiteľstve,“
doplnil O. Brendza.
Rekonštrukcia fontány je súčasťou rekonštrukcie a obnovy parku. Obnovené
boli aj lavičky a verejná zeleň a to nielen v okolí tejto fontány.
V podobnom trende chce mesto pokračovať aj ďalej, to však záleží aj od
úspešnosti projektu na obnovu verejnej zelene.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter