Príjmy samosprávneho kraja sa znížia o 16,5 %

Je to veľmi vážny stav

Odhadovaný deficit príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na
tento rok sa zvýšil na 13,2 mil. € (398 mil. Sk). V decembri minulého
roku rozpočtoval Prešovský kraj príjmy v objeme 74,6 mil. €. Boli to
plánované prostriedky z dane z príjmov fyzických osôb, ktorá tvorí
najvýznamnejšiu zložku príjmov samosprávneho kraja.

Kríza v oblasti daňových príjmov sa však v uplynulých mesiacoch
výrazne prehĺbila. Po úprave východiskových štatistických údajov od
ministerstva financií má PSK od 3. júla novú prognózu príjmov na tento
rok – je to 61,4 mil. €. „Percentuálny prepad príjmov
kraja predstavuje 16,45 %. Je to veľmi vážny stav,“

komentuje predseda PSK Peter Chudík.
Prešovský kraj už v marci realizoval protikrízové opatrenia, ktoré
priniesli úsporu 7,34 mil. € (221 mil. Sk), čo predstavuje 9,84 %
rozpočtu. Boli krátené výdavky v každej oblasti financovania. Samosprávny
kraj prijal opatrenia, aby došlo k financovaniu výlučne nevyhnutných
potrieb pre výkon samosprávnych kompetencií, za zachovania zamestnanosti.
Podľa P. Chudíka sa časť opatrení realizovala priamo na úrade, kde
„boli znížené mzdové prostriedky a obmedzili sa financie na
chod úradu i na kapitálové výdavky úradu. Druhú časť opatrení
realizovali štatutári organizácií v pôsobnosti kraja, ktorí prijali
opatrenia na svojej úrovni v každej organizácii.“

Teraz musí PSK ušetriť ďalších 5,81 mil. € (175 mil. Sk). Na Úrade PSK
boli s okamžitou platnosťou zastavené nové stavby a nezačaté investície.
Úrad zároveň pripravuje návrh ďalších opatrení na znižovanie výdavkov
rozpočtu. Poslanci sa touto problematikou budú zaoberať na najbližšom
zasadnutí krajského parlamentu 9. septembra.
Samosprávne kraje musia zo svojho rozpočtu zabezpečiť množstvo
kompetencií. Najväčšia časť bežného rozpočtu PSK (takmer 50 %) smeruje
do oblasti vzdelávania, kraj spravuje cesty II. a III. triedy, poskytuje
dotáciu autobusovým dopravcom, rieši sociálne zabezpečenie, spravuje
kultúrne organizácie a výdavky má aj v oblasti zdravotníctva.
Vf-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter