Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prijímanie nových úradníkov sa odrazilo aj pri úprave rozpočtu

<p>Minulý pondelok sa uskutočnilo jedno z posledných zasadnutí mestskej
rady v tomto roku. Jej členovia prejednali pred nadchádzajúcim
zastupiteľstvom všetky zásadné body jeho programu. Najviac priestoru
venovali tretej tohtoročnej úprave mestského rozpočtu.

<p>„Čo sa týka úpravy rozpočtu, upozornil by som na fakt,
ktorý v súčasnosti ľudí asi najviac trápi. Dochádza totiž
k navýšeniu objemu finančných prostriedkov na chod Mestského úradu. A to
na úkor ostatných položiek v rozpočte. Veľmi ťažko vysvetlíme
občanovi, že každý šetrí, kde sa dá a v Stropkove navyšujeme rozpočet
pre mestský úrad o takmer 12 tis. eur,“
uviedol po rokovaní
poslanec a člen rady Ondrej Brendza. Upozornil tiež, že návrh tretej úpravy
ráta so znížením už naplánovaných výdavkov na rekonštrukciu a opravy
miestnych komunikácií o zhruba 9500 eur. Pôvodný rozpočet na rok
2011 schvaľovaný koncom minulého roka rátal s nákladmi na mzdy mestských
úradníkov vo výške 369 648. Pripravovaná tretia úprava je teda oproti
pôvodnej sume vyššia až o 28 tis. eur. Pod zvýšené náklady sa zrejme
podpísal fakt, že na Mestský úrad bolo od posledných komunálnych volieb
prijatých viacero nových úradníkov a takisto vytvorené nové odbory,
pričom samospráve žiadne nové kompetencie nepribudli.
Členovia mestskej rady sa zaoberali aj budúcoročným rozpočtom, prejednaný
bude plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2012 a poslanci schvália aj
nominácie na udelenie Čestného občianstva, Ceny mesta a Ďakovného listu
primátora. Posledné tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční vo
veľkej sále kaštieľa 15. decembra o 9.00 hod.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter