Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prijímacie skúšky na stredných školách

<p>V pondelok 14. mája a vo štvrtok 17. mája 2012, sa uskutočnia
prijímacie skúšky na stredné školy. Tie by chceli prijať vyše 84 000
žiakov, vrátane 4 252 v prípade osemročných gymnázií. V poslednom
ročníku základnej školy je v tomto školskom roku necelých 44 000
deviatakov.

<p>Najviac žiakov plánujú prijať stredné školy tradične v Prešovskom
kraji (takmer 15 300), najmenej v Trenčianskom kraji (niečo vyše 7 400).
Spomedzi typov škôl nahlásili základné školy najväčší záujem žiakov
o 4-ročné gymnáziá (vyše 18 600 prihlášok), obchodné akadémie
(7 454), SOŠ obchodu a služieb (6 298) a stredné odborné školy (SOŠ)
technické (4 358). Vyplýva to zo štatistík ÚIPŠ – Školského
výpočtového strediska Michalovce.
Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl z matematiky a
slovenského jazyka a literatúry, na odborných školách môžu podľa
zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia,
prírodopis, cudzie jazyky). Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní
o prijatí zohľadní, úspešnosť uchádzača o štúdium pri riešení
predmetovej olympiády vrátane víťazstva v nej, pričom olympiáda musí
súvisieť s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Pri prijímaní na
štúdium sa tiež prihliada na úspešnosť uchádzača v celoslovenskom
testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa
konania druhého termínu na výveske školy. Do 6. júna 2012 riaditeľ
školy zverejní oznam o uskutočnení prípadného druhého kola prijímacích
skúšok. Jeho termín je stanovený na 19. júna 2012.
-MK-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter