Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prieskum vyvrátil nález pece, funkcia objektu ostáva záhadou

obrazekArcheologický prieskum, ktorý
nedávno vykonali na námestí, blízko vstupu do reštaurácie Metro, vyvrátil
prvotné predpoklady, že pri výkopových prácach boli odkryté zvyšky starej
pece. Ani po preskúmaní lokality a odkrytí okolia nálezu však
archeológovia nepoznajú funkciu a význam nájdeného objektu.

Riaditeľka hanušovského vlastivedného múzea PhDr. Mária Kotorová
Jenčová, PhD., ktorá výskum viedla predpokladá, že mohlo ísť o zvyšky
komína, ktorý bol neskôr využitý ako úložný priestor.
„Jednoznačný záver je, že sa nejedná o pec. To, čo sme
proklamovali na začiatku, na základe popolovitej vrstvy, ktorá sa sypala
z interiéru toho objektu, sa ukázalo ako zavádzajúce. Na dne alebo nad dnom
toho objektu, v časti, ktorá sa zachovala totiž boli dosky. Pravdepodobne to
bolo sekundárne využitie pôvodného objektu, ktorého funkciu
nepoznáme,“
vysvetlila M. Kotorová Jenčová. Neznámy
klenutý tehlový objekt s pôdorysom v rozmeroch asi 120×120 cm bol
pravdepodobne súčasťou stavby, z ktorej bola odkrytá aj východná stena
zrejme zaniknutého suterénu. Ten bol z vnútornej strany omietnutý
cementovou omietkou, takže ide o relatívne mladý objekt, maximálne
z 18. storočia. Aj to je len odhad, pretože pri vykopávkach nebol nájdený
žiaden datovací prvok (zvyšky keramiky, v lepšom prípade mince a podobne).
„Tehlová stavba bola v primárnej funkcii bol asi časťou
komína, ktorý bol neskôr pravdepodobne využitý ako úložný priestor.
V múre boli totiž jednoducho urobené doskové police. Na čo slúžil bol
ten suterénny objekt vzadu, za „komínom“ to skutočne nevieme. Možno
nejaká skrýša..,“
doplnila M. Kotorová Jenčová.
Podľa skúsenej archeologičky však aj tento nález potvrdzuje, že Stropkov
je stále historicky neprebádaným miestom. Do istej miery súhlasí aj
s názorom architekta Marka Vatehu, ktorý v súvislosti s nálezom uviedol,
že Stropkov je jedinečným miestom s vývojom odlišujúcim sa od ostatných
miest. „Stropkov mal ako stredoveké mestečko pomerne
špecifický vývoj a preto tu neplatia isté štandardy, ktoré poznáme
z iných miest. Napríklad aj pri staršej architektúre. Aj tento nález
potvrdzuje, že v Stropkove sa ešte stále dá nájsť niečo, s čím
nerátame. V tom je Stropkov jedinečný, že je to mestečko na pomedzí mesta
a dediny. Niečo medzi tým. Pechoril sa medzi mestá, ale istým spôsobom
vliekol za sebou tú svoju vidieckosť.

A práve pre vplyv „vidieckosti“ sa tunajšie nálezy
odlišujú od štandardov v iných mestách,“
s odľahčením
skonštatovala M. Kotorová Jenčová.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter