Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Priemyselný park začnú rekonštruovať

Rekonštrukcia hnedého priemyselného parku, na ktorý získalo mesto vyše
3,5 mil. eur (106 mil. Sk) začne do konca roka. V najbližšej dobe odkúpi
mesto od košickej spoločnosti ECASS, s.r.o. priemyselnú halu, energoblok a
čistiareň odpadových vôd za 1,9 mil. eur (58 mil. Sk) a následne sa
pristúpi k ich obnove.

„Výberové konanie na dodávateľa rekonštrukčných prác
prebehlo a koncom roka sa začne s rekonštrukciou jednotlivých
nehnuteľností. Na ich odkúpenie dostaneme v krátkom čase z Ministerstva
hospodárstva účelovo viazané prostriedky,“
informoval
prednosta MsÚ Metod Burák. Doplnil, že vzhľadom na zmluvu o neskoršom
prevádzkovaní priemyselného parku s eseročkou Eduarda Cichého EC-EDMA,
bude všetky náklady na prevádzku znášať prevádzkovateľ.
„Mesto by nemalo byť pri tomto projekte zaťažené ani korunou.
To bolo deklarované aj na začiatku procesu schvaľovania projektu hnedého
priemyselného parku z úst mandatára, pána Cichého, ktorý by mal byť jeho
budúcim správcom. Takisto bude zmluvne ošetrené, že aj 5%-nú spoluúčasť
mesta (asi 176 tis. eur – pozn. red.), poistenie areálu a ďalšie náklady
súvisiace s jeho prevádzkou bude znášať prevádzkovateľ,“

dodal prednosta. Priemyselný park by mal byť kompletne zrekonštruovaný a
pripravený na prípadný príchod investora do konca budúceho roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter