Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Priebeh žatvy komplikuje nepriaznivé počasie

Žatevné práce v okresoch Stropkov a Svidník sú v plnom prúde. Ich
priebeh komplikujú časté dažde, je preto predpoklad, že oproti predošlým
rokom sa termín ukončenia žatvy o niečo posunie.

Len pre porovnanie, v roku 2007 museli poľnohospodári vzhľadom na
horúce suché počasie začať so žatvou o dva týždne skôr, v oboch
okresoch ju ukončili presne 10. augusta. Na základe monitoringu Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory vo Svidníku je už známy
priebežný stav žatevných prác k 15. augustu. „Z celkovo
osiatej plochy 3 529 ha je od začiatku žatvy pozbieraných 1 680 ha, čo
predstavuje 4 570 ton hustosiatych obilnín a repky olejnej, priemerné
hektárové výnosy predstavujú 2,72 t/ha. Pšenica bola osiata na 1 747 ha,
zatiaľ je pozbieraných 1 255 ha v množstve 3 494 ton, priemerné
hektárové výnosy sú 2,7 t/ha. Jačmeň bol osiaty na celkovej ploche
473 ha, od začiatku žatvy sa pozbieralo 299 ha v množstve 754 ton,
priemerné hektárové výnosy sú 2,5 t/ha. Raž bola osiata na 156 ha,
pozbieraných je 60 ha v množstve 122 ton, priemerný hektárový výnos je
2,03 t/ha. Ovos bol osiaty na 906 ha, zatiaľ je pozbieraných len 16 ha
v množstve 40 ton, priemerný hektárový výnos je 2,5 t/ha. Čo sa týka
triticale, bola osiata celková plocha 247 ha, zatiaľ je pozbieraných 50 ha
v množstve 160 ton, hektárový výnos predstavuje 3,2 t/ha. Jedine u repky
olejnej, ktorá bola osiata na 487 ha, máme pozbieraných 100 % osiatej
plochy v množstve 806 t a hektárový výnos je 1,65 t/ha,“

informoval riaditeľ komory Ing. Milan Grega. Ako ďalej uviedol, značné
škody spôsobili poľnohospodárom v Giraltovciach, Stropkove, Breznici a
v Lomnom aj júlové prudké búrky a následné záplavy. V prípade
priaznivého počasia je termín ukončenia tohtoročnej žatvy stanovený na
koniec augusta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter