Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Príde prezident SR do Mikovej?

Pripravujú superfestival MIKOVÁ´09

Hlavní organizátori Festivalu rusínskej kultúry Alexander VACO, starosta
a OBEC MIKOVÁ a Michal ZAVACKÝ, poslanec Obecného zastupiteľstva a
podnikateľ už rozbehli prípravy na MIKOVÚ ´09. Uskutoční sa v sobotu
25. júla a v nedeľu 26. júla 2009 v Mikovej v areáli bývalej školy
v prírode.

MIKOVÁ´09 známa ako aj WARHOLFEST sa pripravuje v štýle SUPERFESTIVALU.
Je už pripravený bohatý a pútavý program na oba festivalové dni a
vytlačený farebný plagát v dvoch formátoch, ktorý bude poslaný
printovým a elektronickým médiám, ale aj inštitúciám.
Osobitne budú pozvaní aj prezident SR Ivan GAŠPAROVIČ, premiér vlády SR
Róbert FICO a minister vnútra SR Róbert KALIŇÁK, ako aj veľvyslanci USA a
Ruskej federácie a ďalšie osobnosti, z regiónu. Samozrejme, aj
podnikateľská verejnosť.
Organizátori už teraz pozývajú na festival MIKOVÁ´09 všetkých ľudí
dobrej vôle, bez ohľadu na ich národnosť, náboženstvo, politickú a
štátnu príslušnosť. Bez ohľadu na ich ekonomické zámery.
MIKOVÁ´09 vás očakáva, priatelia rusínskej kultúry a Slovanov.
Prezentujme svoju hrdosť a slovanstvo!
A. KAPUTA

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter