Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prichádza chrípková sezóna

<p>Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky
prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej
nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou,
bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 &amp;#186;C. Chorý má bolesti svalov a
kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania
v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania
sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú.
Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých
príznakov.</p>

<p>Epidémie chrípky vznikajú každoročne z dôvodu premenlivosti vírusov
chrípky. Vírusy podliehajú drobným genetickým zmenám – mutáciám,
z toho dôvodu prichádza k opakujúcim sa malým epidémiám v dvoch až
troch ročných cykloch. Raz za 10 až 40 rokov prichádza k veľkej zmene
vírusu. Skrížením medzi ľudským a zvieracím typom chrípkového vírus
vznikne úplne nový typ vírusu, ktorý je schopný vyvolať rozsiahle
pandémie. Ostatná pandémia bola zaznamenaná v rokoch 2009 –
2010. Epidémie chrípky predstavujú nielen zdravotný, ale aj závažný
ekonomický a spoločenský problém. V chrípkovej sezóne 2014/2015 na
Slovensku navštívilo s chrípkou lekára približne 200 000 ľudí.
Laboratórne sa chrípku podarilo potvrdiť v 540 prípadoch. Laboratórne
potvrdené prípady tvoria iba „špičku ľadovca“ z celkového počtu
prípadov chrípky a ich skutočný počet je oveľa vyšší. Za toto obdobie
bolo hlásených 74 ťažkých akútnych respiračných ochorení, ktoré si
vyžiadali hospitalizáciu. Z tohto počtu zomrelo 25 ľudí.
V 19 prípadoch úmrtia sa potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, z toho
14 krát išlo o vírus chrípky typu A(H1N1)pdm09, ktorý spôsobil ostatnú
pandémiu chrípky. Pandemický kmeň chrípky už možno považovať za bežný
sezónny kmeň, ktorý cirkuluje v populácii a dá sa predpokladať, že bude
spôsobovať ďalšie prípady ochorení. Dôkazom toho je, že skupina
odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá každoročne určuje
odporúčané kmene vírusov chrípky, ktoré majú byť zahrnuté do
chrípkových vakcín, tento kmeň zaradila aj do vakcíny určenej pre
nadchádzajúcu sezónu 2015/2016. Zaočkovanosť populácie proti chrípke
v Slovenskej republike už niekoľko rokov za sebou klesá. V uplynulej
chrípkovej sezóne klesla na úroveň 4,6 %. Svetová zdravotnícka
organizácia odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 %.
Očkovanie pritom výrazne znižuje množstvo závažných prípadov
i cirkuláciu vírusov chrípky v populácii. V odborných kruhoch je
očkovanie proti chrípke považované za spoľahlivé, bezpečné a zároveň
ide o najefektívnejší spôsob prevencie.<br>
<strong>prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH</strong><br>
<strong>hlavný hygienik Slovenskej republiky</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter