Príbehy spod Ondavskej vrchoviny uviedli do života vodou z Ondavy

<p>Na pôde svidníckej
pobočky Štátneho archívu prezentovali minulý utorok knihu známeho lekára,
dnes aktívneho seniora, Aladára Šalátu – Príbehy spod Ondavskej
vrchoviny. Autor v nej zachytáva príbehy ľudí v údolí Ondavy. Sú
rozdelené do šiestich kapitol – Najstaršie príbehy, Príbehy z druhej
svetovej vojny, Po druhej svetovej vojne, Príbehy v bielom, Rómske príbehy
i Kúpeľné príbehy. V knihe je aj niekoľko dobových historických
fotografií.

<p>Príbehy každodenného života obyčajných ľudí sú napísané veľmi
zaujímavo. „Doktor Šaláta ako dobrý rozprávač vystaval
jednotlivé epizódy s dôrazom na detail, atmosféru doby zachytil
i citáciami v nárečí, nechýbajú tiež vysvetlenia, bez ktorých by
niektoré príbehy strácali svoj zmysel. Prínosná je kapitola príbehov
z okresu Stropkov, odvíjajúcich sa od prvej svetovej vojny a pokračujúca
medzivojnovým obdobím. Hrdinami príbehov sú mešťanostovia, lekári,
úradníci či statkári,“
ozrejmuje editor knihy, ktorý je
zároveň riaditeľom svidníckej pobočky Štátneho archívu v Prešove,
Richard Pavlovič. A prečo práve príbehy z Ondavskej vrchoviny?
„Celý svoj život prežili moji najbližší predkovia z otcovej
i matkinej strany v údolí rieky Ondava, ktorá tvorila svojím korytom
hlavnú os údolia Ondavskej vrchoviny. Rod mojej mamy mal predkov v Turanoch
nad Ondavou, otcov rod v dedine Veľká Domaša, podľa ktorej je pomenovaná
i priehrada Domaša. Keď sa vzdali, usadili sa v Dobrej nad Ondavou, kde
naša rodina žila až do dokončenia priehrady,“
píše
v úvode svojej knihy samotný autor. „Rád som počúval
príbehy, ktoré si rozprávali starší rodáci i ľudia, čo tam pôsobili
v rôznych funkciách. Boli také zaujímavé, že natrvalo zostali zapísané
v mojej pamäti. V slovenskej literatúre som nenašiel skoro nič, čo by
hovorilo o živote mojich krajanov, najmä staršej
generácie,“
dodáva A. Šaláta.
-PN-

O autorovi

Aladár Šaláta sa narodil v roku 1931 v Dobrej nad Ondavou, ktorá bola
neskôr zatopená pri výstavbe vodného diela Veľká Domaša. V období rokov
1971 – 1982 bol riaditeľom Okresného ústavu národného zdravia vo
Svidníku, neskôr bol primárom Detskej kliniky v Košiciach a v rokoch
1983-1990 riaditeľom Bardejovských Kúpeľov, kde v súčasnosti žije.
Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v oblasti svidníckeho zdravotníctva.
Bol prvým okresným pediatrom, pomáhal budovať detské lôžkové oddelenie,
zriadil detskú ozdravovňu v Šarišskom Štiavniku, podnietil príchod
ďalších lekárov do Svidníka a sám sa venoval aj výskumu. V súčasnosti
sa okrem publicistiky venuje aj sprievodcovskej činnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter