Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Príbeh pokračuje…

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove
s finančnou podporou Nadácie Tatra banky začalo
v uplynulých mesiacoch realizovať projekt s názvom „Príbeh
pokračuje“,
ktorý do nadácie predložila naša dobrovoľníčka a
zároveň zamestnankyňa Tatra banky Lucia Marušincová. Prostredníctvom
projektu sme aj tento rok vytvorili priestor pre zmysluplné využitie voľného
času, na základe ktorého sa u ľudí s mentálnym, telesným a
kombinovaným postihnutím rozvíja tvorivosť, vnímavosť, sebareflexia,
posilňuje sa sústredenie, precvičuje sa pamäť, trénuje pozornosť,
koordinácia i motorika.
Do aktivít boli zahrnuté kreatívne činnosti – arteterapie a
dramatoterapie. V prvej časti projektu sa uskutočnili kreatívne workshopy
tvorivosti, kde si klienti za pomoci nielen terapeutiek, ale aj dobrovoľníkov
vyzdobili čajové krabičky, fotorámčeky, šperkovničky, uplietli košíky
z pedigu, zhotovili si voňavé mydielka i farebné sviečky rôznych tvarov a
vyzdobili si sklíčka na svietniky. Pripravujeme sa aj na vianočné remeselné
trhy, kde bude prezentácia výrobkov spojená s predajom. Vlastnoručné
zhotovené vianočné ikebany, ozdoby na stromček, adventné vence a mnoho
iných výrobkov bude možné kúpiť si v našom vianočnom predajnom
stánku.
V druhej časti projektu – dramatoterapii sa prostredníctvom jednoduchých
hier klienti učili texty, precvičovali pamäť, zábavnou formou rozvíjali
tvorivosť, empatiu fantáziu ako aj sebavyjadrovanie. V októbri si pri
príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili milý program pre seniorov,
ktorí navštívili aj naše zariadenie. Klienti nezaháľali ani chvíľku a
už usilovne trénujú ďalšie vystúpenie na vianočný benefičný
koncert.
Na základe takýchto aktivít sledujeme pozitívne ovplyvňovanie ľudí
s mentálnym postihnutím po fyzickej i psychickej stránke a následne ich
udržanie v čo najlepšej kondícii.
Za finančnú podporu tohto projektu ďakujeme Nadácii Tatra banky a Lucii
Marušincovej. Poďakovanie patrí aj zúčastneným dobrovoľníkom, ktorí sa
zúčastnili tvorivých dielní.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter