Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Príbeh bocianov so šťastným koncom

V predchádzajúcom
čísle sa čitatelia dozvedeli o ťažkom osude bocianov z Chotčanskej
ulice, ktorí sa nechtiac ocitli „na ulici“. Už aj samotný názov
napovedá, ako sa všetko na dobre obrátilo, ľahké to určite nebolo, ale
všetko úsilie sa vyplatilo!

Denne sa prizerať na ich beznádejné pokusy o stavbu hniezda poblíž
pôvodného, nebolo pre nikoho ľahké, a už vôbec nie pre pani Heniku
Vysokajovú, bývajúcu v tesnej blízkosti. Rozhodla sa prevziať
zodpovednosť do vlastných rúk a konať. Ako najlepšie riešenie videla
nasťahovať si ich priamo do vlastnej záhrady, aj napriek tomu, že ju
niektorí odhovárali kvôli neporiadku pod hniezdom, či rušeniu klepotaním.
Pomoc hľadala u pracovníkov životného prostredia, …ale bezvýsledne.
Neľahká úloha, ako postaviť betónový stĺp, ju neodradila, ale nedala
spávať. Nakoniec jej podali pomocnú ruku v prvom rade RNDr. Ľudmila
Reiterová, Ing. Dušan Šoltys, Martin Drotár ml., Peťo Drotár, ktorí
obetovali svoj voľný čas a opravili zničenú podložku, očistili starý
betón, vykopali jamu. Spolu s deťmi sme z konárov a trávy vyplietli
hniezdo. Tiež nemožno vynechať a zabudnúť i na morálnu podporu susedov
Heniky.
V nedeľu sme dohodli stretnutie s pánom Nemcom, ktorý sľúbil nasadiť
stĺp s podložkou už v pondelok (zhodou okolností je 1.apríl
Medzinárodný deň vtákov). Hneď ráno sme zabehli o prípade informovať
pána primátora O. Brendzu, ktorý bez váhania prisľúbil pokryť náklady,
ktoré s tým súviseli, začo sme naozaj vďační.
Naše veľké obavy aj zvedavosť, či bociany príjmu nové miesto, nás
našťastie nenechali dlho čakať! Už v utorok dopoludnia si vo veľkom,
podľa vlastného štýlu „upratovali“ hniezdny materiál a večer už boli
obaja „nasťahovaní“. Nuž, ruka je už v rukáve, ako reagoval na
poslednú správu ornitológ Doc. RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Dvanásť dní
trápenia pominuli a pani Henika s rodinkou je spokojná, že dostala
k narodeninám ten najnetradičnejší darček v podobe živých bocianov vo
vlastnej záhrade!
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa milých zážitkov s novými
„nájomníkmi.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter