Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri rekonštrukcii haly narazili na viacero problémov

obrazekZačiatkom marca
začala rekonštrukcia mestskej športovej haly na ulici Matice slovenskej.
Podľa projektovej dokumentácie malo byť v rámci komplexnej obnovy
preinvestovaných vyše 232 tis. eur (7 mil. korún).

Po odkrytí nosnej konštrukcie sa však zistilo, že do projektu bude
potrebné zapracovať ďalšie nevyhnutné práce. „Konštrukcia
haly je v zlom stave. Rovnaké konštatovanie platí aj o rozvodoch vody a
kanalizácii. Napríklad v šatniach sa namiesto betónových priečok
nachádzajú len zničené drevené trámy, ktoré je nevyhnutné vymeniť. Tým
pádom nám vznikli nové náklady, ktoré v projekte neboli zahrnuté a
rozpočtované. Našou úlohou teraz bude pripraviť nový rozsah prác, aby
nebol prekročený rozpočet a zároveň, aby hala bola
funkčná,“
priblížil hovorca MsÚ Imrich Makó. Dodal, že
v súčasnosti prebieha diagnostika stavby s cieľom odhaliť ďalšie
defekty, ktoré priamo ovplyvňujú funkčnosť športovej haly. Kvôli tomu sa
s najväčšou pravdepodobnosťou predĺži aj termín rekonštrukcie, pôvodne
naplánovaný na koniec júla 2010. Prvotný projekt rátal s výmenou
obvodového plášťa objektu, výmenou okien, opravou sociálnych zariadení,
spŕch i šatní, výmenou elektroinštalácie, vykurovacích telies a novej
palubovky. Aby dodržali plánovaný rozpočet, vzhľadom na nepredvídané, no
nevyhnutné výdavky možno nepristúpia k všetkým naplánovaným prácam.
„Určite však budeme hľadať ďalšie finančné zdroje, aby
boli ukončené všetky stavebné prvky, vrátane výmeny
palubovky,“
doplnil I. Makó.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter