Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri protipovodňových opatreniach zamestnali v okrese 222 ľudí

<p>Protipovodňové práce na Slovensku pokračujú už viac ako rok a za ten
čas zamestnali viac ako 10-tisíc nezamestnaných. Protipovodňový príspevok
ako jedno z aktívnych opatrení na trhu práce je súčasťou zákona
o službách zamestnanosti od septembra minulého roka. Za ten čas získalo
vďaka nemu na celom Slovensku prácu už 10 245 ľudí.

<p>Do konca roka by mal tento počet vzrásť až na 15 335 uchádzačov
o zamestnanie. Príspevok využívajú predovšetkým obce, ale aj iné
štátne subjekty, najmä Lesy SR, Hydromeliorácie, či Slovenský
vodohospodársky podnik. Príspevok môžu získať aj dopredu vo forme
zálohovej platby. „V teréne vidíme aj vedľajšie efekty tohto
príspevku, keďže sa vďaka nemu podarilo zamestnať práve dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, vidíme ako si opäť osvojujú
pracovné návyky. Zamestnanie má vplyv aj na ich pocit hrdosti a
užitočnosti, ich okolie, rodina a deti získavajú žiadané
vzory,“
povedal generálny riaditeľ Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.
Protipovodňový príspevok využívali obce aj predošlú zimu a skúsenosti
dokazujú, že práce sa zastaviť skutočne nemusia. Aj tento rok v zime bude
medzi najčastejšie práce patriť výrub drevín, ktorý treba robiť práve
v období vegetačného pokoja. Mimo obdobia mrazov sa budú budovať rôzne
druhy hrádzok a odrážok. Počas mrazov sa nezamestnaní majú venovať zase
sprístupňovaniu terénu a príprave materiálu. Niektoré druhy prác je
možné vykonávať v miestnostiach – napríklad výroba a príprava
drôteno-kamenných košov, odkôrňovanie drevín, výroba kolov.
ÚPSVaR Stropkov podpísal v roku 2011 vo svojom územnom obvode 42 dohôd
v rámci ktorých bolo vytvorených 355 pracovných miest. Celkový dohodnutý
príspevok finančných prostriedkov k dnešnému dňu predstavuje
sumu1 176 373 eur. V samotnom okrese Stropkov bolo podpísaných 24 dohôd a
celkove sa na protipovodňových opatreniach zamestnalo 222 uchádzačov
o zamestnanie. Celkový dohodnutý príspevok za okres Stropkov predstavuje
sumu 626 721 eur.
-upsvar-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter