Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili najlepších pedagógov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-07.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Prednedávnom
oslavovali svoj sviatok učitelia. Pri tejto príležitosti sa minulý utorok
v spoločenskej sále kaštieľa uskutočnilo slávnostné oceňovanie
pedagogických zamestnancov stropkovských škôl. Úvodné slovo patrilo
primátorovi mesta Petrovi Obrimčákovi.</p>

<p><strong><em>„Vďaka a uznanie patrí vám, učitelia, ktorí s osobným
nasadením a každodenným úsilím vykonávate túto namáhavú a záslužnú
prácu. S plnou vážnosťou môžem povedať, že toto povolanie vždy bude
patriť k tým, na ktorom stojí budúcnosť našej spoločnosti. Dovoľte mi
zaželať všetkým oceneným veľa zdravia, úspechov v osobnom i pracovnom
živote, aby vaše pedagogické úsilie bolo naplnené tvorivosťou, optimizmom,
podnetným prostredím a pochopením najbližšieho okolia,“</em></strong>
povedal v závere svojho príhovoru. Potom už nasledovalo samotné
oceňovanie. Mesto Stropkov udelilo plaketu Jána Amosa Komenského Emílii
Dziakovej, Dane Čengerovej, Danielovi Hicovi, Jarmile Fedoríkovej, Martine
Tomkovej a Angele Antošovej. Za všetkých ocenených pedagógov predniesol
ďakovnú reč Daniel Hic. Oslavy Dňa učiteľov spestrili svojimi
vystúpeniami žiaci ZUŠ F. Veselého. Bodkou za oceňovaním bola slávnostná
recepcia.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/15-ucitelia-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter