Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri prechode na euro hrozí kolaps autobusovej dopravy

Cestujúci tomu môžu zabrániť platením čipovou kartou

S príchodom nového roka sa nám v peňaženkách objavia prvé eurá a
centy. Duálny obeh, kedy bude možné platiť oboma menami, potrvá prvých
16 dní. Práve počas tohto obdobia sa môže značne skomplikovať aj platba
cestovného v autobusoch.

„Vodič bude disponovať bankovkami a mincami v dvoch menách,
pričom výdaj bude realizovaný v eurách, po dohode s cestujúcim môže
byť výdavok aj v korunách. Prepočet medzi eurom a korunami bude
vykonávaný prostredníctvom elektronickej pokladne na výdaj cestovných
lístkov,“
informoval Radoslav Smetanka, vedúci dopravy SAD
Humenné a. s., odštepný závod Vranov n/T. Podľa jeho vyjadrenia dopravca
predpokladá komplikácie a meškanie autobusových spojov v dôsledku
manipulácie s veľkým množstvom mincí. Z toho dôvodu apeluje na
cestujúcu verejnosť, aby si čo najskôr zadovážila dopravné karty.
„Cestovanie je pri platbe dopravnou kartou výrazne lacnejšie.
Dopravné karty eliminujú manipuláciu s veľkým množstvom mincí, ktorá,
ako predpokladáme, spôsobí meškanie spojov. To znamená, že platbou
dopravnou kartou môžu cestujúci priamo predchádzať stresovým situáciám
na začiatku roka.“
Dopravné karty sa dajú zakúpiť na
autobusovej stanici v Stropkove v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v tom
istom čase aj na autobusovej stanici vo Svidníku. Dopravca chce cestujúcich
k ich vybaveniu motivovať aj výraznými zľavami. V mesiacoch november a
december zaplatia za čipovú kartu namiesto pôvodných 200,- Sk len 50,-
Sk. „Každý, kto je držiteľom dopravnej karty, výrazne
ovplyvní a skvalitní priebeh vybavovania cestujúcich v čase duálneho
obehu, ale aj po jeho skončení,“
tvrdí R. Smetanka.
Priamo na SAD v Stropkove sme zisťovali, ako sa vybavuje dopravná karta.
Poverený zamestnanec nám ochotne na počkanie vyplnil tlačivo a približne za
desať minút sme sa stali jej držiteľmi.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter