Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri páde do prázdneho hrobu si zlomila ruku

Jedna z čitateliek Spektra nám opísala nešťastnú udalosť, ktorá sa
pred pár dňami odohrala na cintoríne v bezprostrednej blízkosti domu
smútku. Spolu s malou dcérkou a svojou mamou tak ako mnoho ľudí v tomto
období, išla upraviť hrob jedného zo svojich zosnulých.

„Prechádzali sme šikmo cez jednu prázdnu hrobku prikrytú
betónovými pásmi. Tá hrobka vôbec nevyzerala, že by bolo nebezpečné po
nej prejsť. Keď sme boli pri hrobe, mama odišla odniesť nejaké odpadky a
cestu si skrátila cez tú istú prázdnu hrobku. Jeden kus betónu sa uvoľnil,
ona spadla a zlomila si pravé rameno,“
hovorí o nepríjemnom
zážitku. „Myslím si, že tam mala byť aspoň nejaká tabuľa,
alebo malo byť miesto označené páskou, aby bolo ľuďom jasné, že sa to
môže prepadnúť. Bola som tam so štvorročnou dcérou, tiež po tej hrobke
prebehla, nechcem si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby sa ten kus betónu
uvoľnil. Hlavne teraz, pred Všetkými svätými, chodí na cintorín veľa
ľudí. Niečo podobné sa môže stať hocikomu,“
myslí si.
O stanovisko k tejto nešťastnej udalosti sme požiadali dlhoročnú
pracovníčku domu smútku Máriu Štelmákovu. „Prekvapuje ma a
zároveň zarmucuje, že dospelý človek sa len tak prejde po hrobe. Ako chceme
prevychovať mládež, keď sa takýmto spôsobom správajú dospelí ľudia?
A je úplne jedno, či je na hrobovom mieste niekto pochovaný, alebo ide
o voľné miesto. Cudzí človek totiž nikdy nemôže vedieť, či aj na
mieste, kde predpokladá, že sa nachádza iba prázdna zakrytá jama, nie je
uložená urna. Nikto nemá právo zneuctiť či už prázdne hrobové miesto
alebo hrob s náhrobným kameňom takým spôsobom, že po ňom prejde. Na
prechod pomedzi hroby sú určené výlučne chodníčky,“

netajila rozhorčenie. Označovanie hrobových miest výstražnými tabuľkami
alebo páskami pokladá za nemožné. „Hrobové miesta dávame do
prenájmu nájomcovi. On si za prenájom platí, tým pádom je vlastníkom
tohto miesta. Nemáme právo zasahovať do toho, čo si na tom mieste postaví.
Je jeho súkromná vec, či si tu postaví veľkú hrobku, alebo pochová
zosnulého napríklad na tzv. americký spôsob. A tiež je jeho vec, akým
spôsobom zabezpečí aj prázdne hrobové miesto. Bez ohľadu na to, či je na
tomto mieste už niekto pochovaný alebo je ešte len pripravené na pochovanie,
nikto nemá právo zneuctiť ho takým spôsobom, že po ňom
prejde,“
uzavrela M. Štelmáková.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter