Pri nemocnici chcú nový chrám zasvätený Jánovi Pavlovi II.

<p>Ešte v minulom roku sme informovali o zámere stropkovského dekana Jána
Šveca Bilého postaviť v areáli nemocnice nový chrám. Vyrásť by mal
neďaleko novej gréckokatolíckej cerkvi a podľa predbežných plánov by malo
ísť o kaplnku Blahoslaveného Jána Pavla II.

<p>28. marca 2012 požiadala tunajšia rímskokatolícka farnosť mesto
o odkúpenie pozemku v rozlohe 497 m2 na Ulici akad. Pavlova. Na vytipovanej
parcele stojí v súčasnosti garáž, na ktorú je vydané búracie povolenie.
Mesto s odpredajom súhlasí s odôvodnením, že výstavba kaplnky bude
viditeľným znakom viery v Stropkove. Slúžiť by mala obyvateľom mesta a
osobám zdržiavajúcich sa v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
v okolí budúceho chrámu. „Jestvujúca kaplnka v nemocnici je
kapacitne a priestorovo nepostačujúca,“
odôvodňuje
v návrhu na odpredaj pozemku dekan i vedenie mesta.
V zmysle zákona o majetku obcí poslanci schválili, že pri zamýšľanom
predaji pozemku ide o prípad hodný osobitného zreteľa (inak by mesto muselo
na predmetný pozemok vyhlásiť verejnú súťaž). Po odstránení garáží
bude zastupiteľstvu predložený návrh na odpredaj, ktorého schválenie je
podmienené súhlasom trojpätinovej väčšiny, teda jedenástich
poslancov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter