Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri kontrolách duálneho zobrazovania cien zaznamenali množstvo nedostatkov

Od 24. augusta, kedy vstúpila do platnosti povinnosť obchodníkov a
podnikateľov zobrazovať všetky ceny tovarov a služieb v korunách aj
eurách vykonali kontrolóri Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešovskom
kraji 280 kontrol.

Nedostatky boli zistené až v 179 prevádzkach.
„Najčastejšie nedostatky sa týkali nesprávneho prepočtu
z korún na eurá (90 prevádzok), v 78 prevádzkach chýbalo duálne
zobrazenie jednotkových cien a v 48 prevádzkach neboli vôbec zobrazené
duálne predajné ceny. Zaznamenali sme aj nedostatky ako napríklad nesprávne
prepočítané jednotkové ceny, ku ktorým došlo po zaokrúhľovaní z korún
na eurá, resp. z hlavnej meny na informatívnu menu, nezverejnenie či
nevhodné zverejnenie konverzného kurzu. V 12 prípadoch bol zverejnený
konverzný kurz nesprávny, v jednej nám nebol vydaný doklad o kúpe a
v 3 prevádzkach bol vydaný doklad o kúpe s chýbajúcim duálnym
zobrazením konečnej sumy,“
informoval vedúci Odboru
technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa SOI v Prešove Ing. Peter
Vaščák. V okrese Stropkov boli do minulého piatku vykonané len
4 kontroly, každá z nich však odhalila nedostatky. V dvoch prevádzkach
nebol zverejnený konverzný kurz, v troch nebolo duálne uvedené jednotkové
zobrazenie cien a v jednej bola nesprávne uvedená informatívna predajná
cena v eurách. „Čo sa týka sankcií, pri zistení nedostatku
budeme postupovať v zmysle Generálneho zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov §
20. Podľa doterajších zistení je povedomie podnikateľských subjektov
v tomto smere nedostatočné a nedostatky zisťujeme až u 60 %
kontrolovaných prevádzkach. Je to spôsobené aj tým, že niektorí
podnikatelia začali s prípravami na duálne zobrazovanie neskoro a svoju
úlohu zohralo aj dovolenkové obdobie,“
skonštatoval P.
Vaščák. Intenzívne kontroly súvisiace so zavedením eura na Slovensku budú
prebiehať počas celého nasledujúceho obdobia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter