Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri kaštieli obnovujú pôvodný hradný múr

Mesto Stropkov vyčlenilo zo svojho rozpočtu pol milióna na vybudovanie
hradného múru v juhovýchodnej časti areálu kaštieľa. Obnova pôvodných
hradieb stropkovského hradu dotvorí historický ráz celého objektu a
návštevníkom priblíži pôvodnú podobu tejto časti mesta.

„Obnovenie koruny hradného múru v juhovýchodnej časti
kaštieľa bude prebiehať v rámci vypracovaného projektu. Našim cieľom nie
je iba upraviť terén a okolie kaštieľa, ale aj zvýrazniť bohatú históriu
nášho mesta. Na výstavbu múru chceme použiť stavebný materiál vybúraný
z domov asanovaných na Námestí SNP. Plánovaný termín ukončenia prác je
do začiatku Stropkovského obnoveného jarmoku,“
povedal pre
Spektrum vedúci Odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ v Stropkove
Ladislav Dubas. Bohatú históriu mesta by malo mapovať aj stále múzeum a
galéria, ktoré budú inštalované na prvom poschodí v dvoch východných
miestnostiach kaštieľa. „Osobne som rokoval s predsedom PSK
Petrom Chudíkom, ktorému som tlmočil túžbu Stropkovčanov po zriadení
múzea v našom meste. Pri návšteve Stropkova nám P. Chudík dal ponuku, aby
naše múzeum patrilo pod Krajské múzeum v Prešove, ktoré bude uhrádzať
náklady na dvoch zamestnancov múzea, za čo by som sa mu chcel touto cestou
poďakovať. Následne si priestory kaštieľa bola pozrieť aj riaditeľka
Krajského múzea v Prešove B. Tomášová a dohodli sme sa, že definitívna
koncepcia zriadenia expozície bude ešte prekonzultovaná s vedením mesta a
Komisiou pre zriadenie muzeálnej expozície,“
uviedol primátor
Stropkova Peter Obrimčák.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter