Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri hádke je potrebné dávať pozor na slová „nikdy“ a „vždy“

<p>Hádky sú neoddeliteľnou súčasťou života. Ľudia sa škriepia kvôli
peniazom, deťom či podrazom. Sú takí, ktorí sa dokážu hádať celé dni,
ba aj roky, iných zas hnev rýchlo prejde. Existuje však niekoľko pravidiel,
ktoré by mal každý človek pri konflikte dodržiavať. Dôležité je
riešiť iba jeden konkrétny problém a nerozoberať ďalšie témy.</p>

<p>Dobré je vyhnúť sa kritizujúcim výrokom. Tým, že budete v hádke
používať rozkazovanie, vyhrážanie či urážky, to všetko môže nakoniec
vyústiť vo váš neprospech. Potrebné je dávať si pozor na slová
„nikdy“ a „vždy“. Mnoho ľudí zvykne vo vyhrotenej situácii
používať tieto výrazy, málokedy sa však aj uskutočnia. Nesprávne je
odmietať a prerušovať rozhovor, jediné, čo sa tým dosiahne, je zostrenie
konfliktu. Nevybíjajte si zlosť na niekom nevinnom, neskôr by vás to mohlo
mrzieť. Útočenie na citlivé miesta nie je efektívne a spôsobuje
prehĺbenie hnevu a smútku na opačnej strane, nedávajte preto údery pod
pás. Snažte si nepamätať výlučne to zlé, sústreďte sa aj na príjemné
zážitky, ktoré ste s danou osobu prežili. Súčasťou správnej
komunikácie je najmä počúvanie opačnej strany a snaženie sa
o porozumenie. Stačí sa len zamerať na ostatných a venovať im viac
pozornosti, čo sa dá nacvičiť. Počúvajte, ako je niečo povedané –
tón hlasu či rytmus. Sledujte neverbálne prejavy, medzi ktoré patrí postoj,
očný kontakt, gestikulácia a výraz tváre. Ak opačnej strane prikyvujete
či hovoríte „áno“ alebo „hm“, dávate tým najavo, že počúvate.
Skúste rozvíjať rozhovor pomocou viet ako „Zaujíma ma, čo hovoríš“
alebo „Chcel by si sa o tom rozprávať“? Tieto triky sa dajú využívať
nielen v partnerskom vzťahu, ale aj v práci. Rozumný vedúci takýmto
prístupom dokáže motivovať svojich podriadených k lepším výkonom bez
toho, aby pôsobil direktívne a nadradene.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter