Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pri aute na leasing je pre daňovníka dôležité komu ho spoločnosť prenájme

<p>Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa
blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú
povinnosť podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto
daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko
zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka
dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez
predkupného práva.<br>
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel je predmetom dane vozidlo, ktoré
je evidované v Slovenskej republike a v zdaňovacom období sa používa na
podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.<br>
<strong>Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo</strong> s predkupným
právom alebo bez predkupného práva, je pre určenie daňovníka dane
z motorových vozidiel rozhodujúce, komu spoločnosť vozidlo prenajme.<br>
Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo podnikateľovi, je podstatné, či
podnikateľ je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla, alebo nie
je:<br>
• ak podnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, daňovníkom dane je
podnikateľ ako držiteľ vozidla,<br>
• ak podnikateľ nie je zapísaný ako držiteľ vozidla a držiteľom je
leasingová spoločnosť, daňovníkom dane je leasingová spoločnosť ako
držiteľ.<br>
Ak leasingová spoločnosť prenajme vozidlo nepodnikateľovi, tiež je
potrebné rozlíšiť, kto je zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ:<br
/>
• ak nepodnikateľ je zapísaný ako držiteľ vozidla, daňovníkom dane je
leasingová spoločnosť, pretože používa vozidlo, v ktorého doklade je ako
držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,<br
/>
• ak nepodnikateľ nie je zapísaný ako držiteľ vozidla a držiteľom je
leasingová spoločnosť, daňovníkom dane je leasingová spoločnosť ako
držiteľ vozidla.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter