Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prezidentka Zuzana Čaputová na návšteve Prešovského kraja

Prisľúbila, že chce
byť hlasom samosprávy

Prezidentka Zuzana Čaputová pokračuje vo svojich regionálnych výjazdoch
po Slovensku. V rámci dvojdňovej cesty vo štvrtok 12. septembra
navštívila Prešov a stretla sa so županom Milanom Majerským a primátorkou
mesta Andreou Turčanovou.

Privítanie hlavy štátu na historicky prvej oficiálnej návšteve
Prešovského samosprávneho kraja prebehlo priamo v srdci krajského
mesta – na Hlavnej ulici. Nasledoval spoločný obed s predstaviteľmi
krajskej i miestnej samosprávy, na ktorom rezonovali viaceré témy. Hovorilo
sa o najväčších problémoch kraja, odlive ľudí za prácou, ale aj
o dopravnej infraštruktúre, sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve a
životnom prostredí.
„Veľmi ma zaujíma, čím región žije. Prešovský kraj som si
vybrala aj z toho dôvodu, že je to región, ktorý má najväčší problém
s vyľudňovaním. Rozprávali sme sa s predstaviteľmi regiónu aj
o príčinách tohto javu. Samozrejme, že to súvisí predovšetkým
s infraštruktúrou, dlhodobo neriešeným problémom dobudovania trasy, ktorá
prepojí sever krajiny s juhom,“
povedala po stretnutí
prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Infraštruktúra má podľa nej zásadný vplyv na mieru zamestnanosti a na
sily, ktoré sa potom odlievajú do Košíc a Bratislavy alebo ďalej na
západ.
Zároveň dodala, že problém vyľudňovania jednotlivých regiónov má svoje
sociálne dopady. „Sme jednou z najrýchlejšie starnúcich
krajín v rámci EÚ a keď mladí ľudia odchádzajú za prácou preč, ich
rodičia tu ostávajú bez opatery. To má následne ďalší dopad na miestnu
samosprávu, aby sa tá postarala resp. poskytovala opatrovateľskú
starostlivosť,“
dodala.
Prezidentka prisľúbila, že sa bude snažiť pri rozhovore s kompetentnými
predstaviteľmi jednotlivých rezortov byť nápomocná, a v istom zmysle
hlasom Prešovského kraja, aby sa kľúčové oblasti, ktoré ešte nie sú
optimálne vyladené, posunuli ďalej.
„Prešovský samosprávny kraj je krajom veľkých potenciálnych
možností, najmä v oblasti cestovného ruchu a ľudí, ktorí reprezentujú
jednotlivé kultúry. Na druhej strane máme tu veľa problémov, ako je
zamestnanosť, rómska komunita a tieto sa snažíme riešiť, či už
samostatne alebo cez veľkú výzvu v spolupráci so Svetovou bankou – tzv.
Catching Up Regions, a v tom vidím veľký potenciál a nápravu týchto
vecí,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Program prezidentky pokračoval v areáli Vrtuľníkového krídla
generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove. Spoločne s predsedom kraja
Milanom Majerským hlava štátu absolvovala v tento deň návštevu Múzea
rusínskej kultúry a diskusiu so zástupcami rusínskej komunity.
Prvá slovenská prezidentka sa v piatok 13. septembra stretla v Prešove
s rómskymi študentmi a popoludní zamierila do obce Zborov v Bardejovskom
okrese. Okrem kladenia vencov k Pamätníku československej armády
navštívila Zborovský hrad.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter