Prezentácia projektu „Poďme spolu do školy“- Koncept integrovaného vzdelávania rómskych študentov na Slovensku – Podpora implementácie

Je to pilotný projekt podporený Rómskym vzdelávacím fondom (Roma
education fund, Budapest) v sume 250.000 Eur.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávania pre rómske deti
v integrovaných predškolských zariadeniach a zabezpečiť, úspešnosť
rómskych detí v integrovaných MŠ a ZŠ, v zmiešaných triedach.
Trvanie projektu: august 2006 – august 2008 * Finančná podpora: Rómsky
vzdelávací fond (Budapešť) * Príjemca podpory: Ministerstvo školstva SR *
Koordinátor projektu a realizátor aktivity: Vzdelávacie aktivity pre
240 učiteľov a učiteliek MŠ a ZŠ: Metodicko-pedagogické centrum (Prešov)
* Realizátor aktivity: Zlepšenie integrácie rómskych detí v predškolskej
výchove v lokalite Prešovský samosprávny kraj: OZ Vyrovnávanie šancí
(Prešov) * Realizátor aktivity: Motivačné stretnutia a spolupráca
s rómskymi a nerómskymi rodičmi: OZ Asociácia rómskych žien (Prešov) *
Medializácia projektu: Združenie JEKHETANE – SPOLU (Prešov) * Monitoring
aktivít: Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Na TK sa zúčastnia zástupcovia Metodicko-pedagogického centra v Prešove,
OZ Vyrovnávanie šancí, OZ Asociácie rómskych žien.
Bližšie informácie: Roman Čonka, redakcia Romano nevo ľil, www.rnl.sk, r_conka@rnl.sk, 051 – 77 334
39, 0910 588 008.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter