Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prevádzkovanie vozidla je spojené s povinnosťami

Po účinnosti zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
a následne generálnom pardone prichádza na rad ostrá prevádzka systému na
úseku generovania rozkazov o správnych deliktoch – nepodrobenie vozidla
v ustanovených lehotách emisnej kontrole, technickú kontrole, jazda vozidla
po vyhradených úsekoch ciest bez úhrady mýta, prípadne bez elektronickej
diaľničnej známky. MDVRR SR ho na okresných úradoch spustilo začiatkom
júla 2016.

Úrady sú vybavené systémom automatického sankcionovania za predmetné
správne delikty prevádzkovateľov vozidiel. Sankcie sú ukladané na základe
zaregistrovaných údajov vedených v príslušných registroch (evidencia
technických kontrol, evidencia emisných kontrol, evidencia kontrol originality
vozidiel, záznamy incidentov z mýtnych brán a cestných kontrol), ktoré sú
navzájom prepojené. Rozkazný spôsob konania (upravuje zákon) bez
predchádzajúcich upozornení a výziev zo strany správneho orgánu proces
sankcionovania zjednodušuje a zrýchľuje. Ukazuje sa, že problém majú
hlavne prevádzkovatelia vozidiel, ktorí majú povinnosť podrobiť vozidlo
príslušným kontrolám v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do
evidencie, pričom netreba zabúdať ani na často nevyužívané prípojne
vozidla (vozíky/TK). Ignorovanie zákonom stanovených lehôt sa už teraz
nevypláca, systém pracuje autonómne cez deň aj noci, piatok i sviatok,
takže tí prevádzkovatelia vozidiel, ktorí si zákonom uložené povinnosti
stále neplnia, môžu očakávať úradnú zásielku, ktorá ich určite
nepoteší. Uloženou sankciou vec nekončí. Ak nedôjde k náprave a
nepodrobeniu vozidla TK a EK, ak takejto kontrole podlieha, môže byť takéto
vozidlo z cestnej premávky vyradené natrvalo a následne evidenčným
orgánom vyradené z evidencie. Je reálny predpoklad, že systém
výraznejšou mierou prispeje k zvýšenej ochrane životného prostredia pred
emisiami, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky (pravidelný výkon
technických kontrol, lepší výcvik vodičov, vyradenie nespôsobilých
vozidiel z cestnej premávky a z evidencie vozidiel, zvýšene
disciplinovanosti vodičov pri úhrade mýta a platenia elektronických
diaľničných známok za využívanie vymedzených (spoplatnených) úsekov
ciest. Informácie systému určené pre verejnosť sú zverejnené na
internetovej stránke www.jiscd.sk a dá sa
využiť pre notifikáciu konca platnosti EK/TK vozidla, čo je zvlášť
výhodne pre tých prevádzkovateľov, ktorí pri svojej činnosti využívaniu
väčšiu flotilu vozidiel.
Ing. Ján Zápotocký
Okresný úrad Svidník
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter