Prevádzka mestských kotolní nebola kvôli nedostatku plynu v SR obmedzená

Po tom, čo minulý týždeň Ruská federácia úplne zastavila dodávky
zemného plynu cez ukrajinský plynovod, vyhlásila slovenská vláda
núdzový stav.

Kvôli prioritnému zásobovaniu domácností z podzemných zásobníkov
boli obmedzené dodávky plynu pre najväčšie slovenské podniky. Viaceré
z nich kvôli tomu zastavili výrobu. V zmysle obmedzujúceho odberového
stupňa číslo 8 museli priemyselní odberatelia so zmluvne dohodnutým
množstvom zemného plynu nad 633 MWh/rok, resp. nad 60 000 m3/rok znížiť
odber zemného plynu na úroveň bezpečnostného minima. To predstavuje
nevyhnutné množstvo plynu, ktoré dokáže zaistiť bezpečnosť výrobných
zariadení a zamedzí prípadnému vzniku škôd.
Najväčším stropkovským odberateľom plynu je výrobca tepla mestská
spoločnosť Byhos. Jej ročný odber predstavuje 1,5 mil. m3. V uplynulých
dňoch, kedy sa nočné i denné teploty pohybovali výrazne pod nulou
spotrebovali kotolne E1 a K6 denne takmer 11 tisíc m3 plynu, čo predstavovalo
ich maximá. Konateľ Byhosu Stanislav Humeník však pre Spektrum povedal, že
aj napriek núdzovej situácii sa stropkovských domácností zastavenie
dodávok plynu z Ruska nedotkne. „Aj keď podobná situácia na
Slovensku ešte nebola, v podmienkach Byhosu je situácia úplne normálna a
naše kotolne fungujú bez obmedzenia. Nepoklesli nám objemy objednaného plynu
ani tlak v potrubí. Pre odberateľov plynu, ktorí spotrebujú ročne viac ako
60 tisíc kubíkov boli dodávky obmedzené, netýka sa to však výrobcov
tepla. Dnes (štvrtok minulého týždňa – pozn. red.) ani nič
nenasvedčuje tomu, aby sme ako výrobca tepla mali byť nejako obmedzení
v dodávkach, ktoré sú v týchto dňoch zabezpečované z podzemných
zásobníkov. Sme v neustálom kontakte s SPP, Ministerstvom hospodárstva SR
aj Slovenským zväzom výrobcov tepla a môžem povedať, že pre domácnosti
naozaj nie je dôvod na akúkoľvek paniku. O aktuálnej situácii priebežne
informujem vedenie mesta ako aj nášho najväčšieho odberateľa bytové
družstvo,“
priblížil S. Humeník. V prípade, že by
dodávky ruského plynu boli dlhodobo zastavené má SR k dispozícii plyn na
asi 70 dní. Pri kritickej situácii, kedy by dodávky museli byť obmedzené
aj pre výrobcov tepla by Byhos postupoval v zmysle vyhlášky o núdzovom
stave. „Verejnosť by bola o všetkých takýchto opatreniach
informovaná. Ak by som to mal v krátkosti vysvetliť, tak prvým krokom by
bolo zníženie teploty nami dodávanej teplej úžitkovej vody. Následne by
bola jej dodávka odstavená úplne. Zastavenie výroby tepla a prerušenie jeho
dodávok pre domácností by však bolo až tým posledným opatrením. Naozaj
nepredpokladám, žeby mohlo k niečomu podobnému dôjsť. Teplo pre
domácnosti je teda zabezpečené a chcem zdôrazniť, že verejnosť sa nemusí
ničoho obávať,“
povedal konateľ Byhosu.
V čase našej uzávierky už bola podpísaná dohoda o podmienkach
monitorovania tranzitu plynu cez územie Ukrajiny, ktorú v podpísali
predstavitelia Európskej únie, Ruska i Ukrajiny. Vďaka tomu už Rusko
začalo prípravy na obnovenie dodávok plynu do Európy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter