Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prevádzka mestských kotolní nebola kvôli nedostatku plynu v SR obmedzená

Po tom, čo minulý týždeň Ruská federácia úplne zastavila dodávky
zemného plynu cez ukrajinský plynovod, vyhlásila slovenská vláda
núdzový stav.

Kvôli prioritnému zásobovaniu domácností z podzemných zásobníkov
boli obmedzené dodávky plynu pre najväčšie slovenské podniky. Viaceré
z nich kvôli tomu zastavili výrobu. V zmysle obmedzujúceho odberového
stupňa číslo 8 museli priemyselní odberatelia so zmluvne dohodnutým
množstvom zemného plynu nad 633 MWh/rok, resp. nad 60 000 m3/rok znížiť
odber zemného plynu na úroveň bezpečnostného minima. To predstavuje
nevyhnutné množstvo plynu, ktoré dokáže zaistiť bezpečnosť výrobných
zariadení a zamedzí prípadnému vzniku škôd.
Najväčším stropkovským odberateľom plynu je výrobca tepla mestská
spoločnosť Byhos. Jej ročný odber predstavuje 1,5 mil. m3. V uplynulých
dňoch, kedy sa nočné i denné teploty pohybovali výrazne pod nulou
spotrebovali kotolne E1 a K6 denne takmer 11 tisíc m3 plynu, čo predstavovalo
ich maximá. Konateľ Byhosu Stanislav Humeník však pre Spektrum povedal, že
aj napriek núdzovej situácii sa stropkovských domácností zastavenie
dodávok plynu z Ruska nedotkne. „Aj keď podobná situácia na
Slovensku ešte nebola, v podmienkach Byhosu je situácia úplne normálna a
naše kotolne fungujú bez obmedzenia. Nepoklesli nám objemy objednaného plynu
ani tlak v potrubí. Pre odberateľov plynu, ktorí spotrebujú ročne viac ako
60 tisíc kubíkov boli dodávky obmedzené, netýka sa to však výrobcov
tepla. Dnes (štvrtok minulého týždňa – pozn. red.) ani nič
nenasvedčuje tomu, aby sme ako výrobca tepla mali byť nejako obmedzení
v dodávkach, ktoré sú v týchto dňoch zabezpečované z podzemných
zásobníkov. Sme v neustálom kontakte s SPP, Ministerstvom hospodárstva SR
aj Slovenským zväzom výrobcov tepla a môžem povedať, že pre domácnosti
naozaj nie je dôvod na akúkoľvek paniku. O aktuálnej situácii priebežne
informujem vedenie mesta ako aj nášho najväčšieho odberateľa bytové
družstvo,“
priblížil S. Humeník. V prípade, že by
dodávky ruského plynu boli dlhodobo zastavené má SR k dispozícii plyn na
asi 70 dní. Pri kritickej situácii, kedy by dodávky museli byť obmedzené
aj pre výrobcov tepla by Byhos postupoval v zmysle vyhlášky o núdzovom
stave. „Verejnosť by bola o všetkých takýchto opatreniach
informovaná. Ak by som to mal v krátkosti vysvetliť, tak prvým krokom by
bolo zníženie teploty nami dodávanej teplej úžitkovej vody. Následne by
bola jej dodávka odstavená úplne. Zastavenie výroby tepla a prerušenie jeho
dodávok pre domácností by však bolo až tým posledným opatrením. Naozaj
nepredpokladám, žeby mohlo k niečomu podobnému dôjsť. Teplo pre
domácnosti je teda zabezpečené a chcem zdôrazniť, že verejnosť sa nemusí
ničoho obávať,“
povedal konateľ Byhosu.
V čase našej uzávierky už bola podpísaná dohoda o podmienkach
monitorovania tranzitu plynu cez územie Ukrajiny, ktorú v podpísali
predstavitelia Európskej únie, Ruska i Ukrajiny. Vďaka tomu už Rusko
začalo prípravy na obnovenie dodávok plynu do Európy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter