Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Presun zastávky skomplikuje Sitníčanom presun do mesta

obrazekViacerí obyvatelia
mestskej časti Sitníky nás informovali o probléme týkajúcom sa
pripravovaného presunu autobusovej zastávky pred tamojší rímskokatolícky
kostol. V súčasnosti sa zastávka nachádza za križovatkou cesty I. triedy
I/15 a cesty III. triedy odkiaľ prichádzajú autobusy z Veľkropa, teda
bližšie k Stropkovu. Cestujúci zo Sitníkov pri ceste do mesta tak môžu
využiť autobusy smerujúce od Vranova či Prešova, ako aj linky zo
spomínanej obce. Po presune zastávky o zhruba 200 metrov južnejšie, na
miesto pred kostolom, to však nebude možné a Sitníčania sa autobusmi
prichádzajúcimi od Veľkropa do Stropkova nedostanú.

Presun, resp. rekonštrukcia jestvujúcej zastávky s vybudovaním
odbočovacieho pruhu pre autobusy boli nevyhnutné, pretože v opačnom
prípade hrozilo jej zrušenie. „V roku 2008 bolo mesto Stropkov
dopravcom SAD Humenné, a.s., informované o potrebe rekonštrukcie, nie
presunu, autobusovej zastávky v tejto mestskej časti. Zo strany VÚC Prešov
totiž hrozilo zrušenie niektorých nebezpečných autobusových zastávok
nachádzajúcich sa na cestách I. triedy, resp. cestách s vyššou
frekvenciou vozidiel. Tento krok bol zo strany VÚC realizovaný z dôvodu
výhrad Dopravného inšpektorátu k niektorým autobusovým zastávkam, ktoré
spomaľovali dopravu, resp. vznikali situácie, ktoré ohrozovali bezpečnosť
cestnej premávky,“
zhrnula dôvody na potrebu rekonštrukcie
sitníckej zastávky riaditeľka vranovského podniku SAD Anna Bačiková.
Keďže pri súčasnej zastávke nebolo možné vybudovať odbočovací pruh,
mesto malo vytipované dva pozemky pre novú zástavku (oproti potravinám alebo
na severnom konci mestskej časti), no ani v jednom prípade nedošlo k dohode
s ich vlastníkmi. Mesto Stropkov napokon iniciovalo rokovanie s vlastníkmi
pozemkov pri kostole a po ich kladnom stanovisku pristúpilo k realizácii
novej zastávky. Tento variant bol podľa hovorcu mesta Imricha Makóa jediný
možný, aby sa predišlo zrušeniu zastávky. „Uvedomujeme si,
že táto alternatíva nie je riešením pre cestujúcu verejnosť smerom od
Vojtoviec. Jednou z možností je vybudovať ďalšiu zastávku na Vojtovskej
ulici pred križovatkou, no tento priestor v súčasnosti využívajú klienti
autoservisu a preto si tento problém žiada z hľadiska bezpečnosti premávky
komplexnejší pohľad. Tejto otázke sa budeme venovať v spolupráci
s Obvodným úradom dopravy, ciest a pozemných komunikácií v Stropkove a
PSK, pretože časť pozemkov patrí aj samosprávnemu kraju,“

uviedol I. Makó. Riaditeľka SAD Vranov v tejto súvislosti uviedla, že tak
pre dopravcu, ako aj cestujúcich nastáva patová situácia, keďže nástup a
výstup cestujúcich na novej zastávke pri spojoch linky Stropkov –
Potôčky – Veľkrop bude znemožnený. Cestujúci sa takisto nemôžu
spoliehať na to, že im vodiči zastavia mimo vyznačenej zastávky.
„Dopravca nemôže dať pokyn vodičom na zastavovanie autobusu
mimo uznanej a označenej autobusovej zastávky, nakoľko by tým úmyselne
porušil o premávke na pozemných komunikáciách, ako aj zákon o cestnej
doprave. Svojvoľným zastavením autobusu mimo vyznačených úsekov, by vodič
porušil zákon, ohrozil bezpečnosť cestnej premávky a tým na seba preberal
v prípade dopravnej nehody zodpovednosť. Situáciu, ktorá nastane dňom
spustenia autobusovej zastávky do prevádzky, zatiaľ s dopravcom SAD
Humenné, a.s., nikto zo strany mesta nekonzultoval,“
vysvetlila
A. Bačiková. Nová zastávka s odbočovacím pruhom by mala byť dokončená
v máji tohto roka.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter