Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prestaň a Vyhraj

<p>Súťaž Quin and Win (Prestaň a Vyhraj ) organizuje od roku 1994 Národný
úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou
zdravotníckou organizáciou (WHO). Národným koordinátorom na Slovensku je
Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

<p>Súťaž Prestaň a Vyhraj je určená pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa
prestať fajčiť v čase od 1. mája do 31. mája a urobiť tak niečo pre
zdravie vlastné i svojej rodiny.
Pravidlá súťaže:
– zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája
2012,
– vek najmenej 18 rokov,
– odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do 30. apríla 2012,
rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia e-mailu,
– prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom.
Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je aj
možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Účastník súťaže, ktorý
prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava možnosť
byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna,
národná).
Prihlášku a bližšie informácie získate na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva vo Svidníku – Oddelenie podpory zdravia, ul. Sovietskych
hrdinov 79, t. č. 054/7880014 alebo na www.uvzsr.sk
Prihlášku môžete zaslať aj osobne na adresu:
Súťaž „Prestaň a Vyhraj”
Odbor Podpory zdravia
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
alebo e-mailom na: lubica.majtanova&amp;#64;uvzsr.sk
OPZ, RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter