Prestaň a Vyhraj

<p>Súťaž Quin and Win (Prestaň a Vyhraj ) organizuje od roku 1994 Národný
úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou
zdravotníckou organizáciou (WHO). Národným koordinátorom na Slovensku je
Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

<p>Súťaž Prestaň a Vyhraj je určená pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa
prestať fajčiť v čase od 1. mája do 31. mája a urobiť tak niečo pre
zdravie vlastné i svojej rodiny.
Pravidlá súťaže:
– zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája
2012,
– vek najmenej 18 rokov,
– odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do 30. apríla 2012,
rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia e-mailu,
– prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom.
Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je aj
možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Účastník súťaže, ktorý
prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava možnosť
byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna,
národná).
Prihlášku a bližšie informácie získate na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva vo Svidníku – Oddelenie podpory zdravia, ul. Sovietskych
hrdinov 79, t. č. 054/7880014 alebo na www.uvzsr.sk
Prihlášku môžete zaslať aj osobne na adresu:
Súťaž „Prestaň a Vyhraj”
Odbor Podpory zdravia
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
alebo e-mailom na: lubica.majtanova&amp;#64;uvzsr.sk
OPZ, RÚVZ Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter