Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyčlenil na prímestskú dopravu ďalších vyše 1,2 milióna eur

Podpora vyšších platov pre vodičov

PSK dofinancuje straty v prímestskej doprave a podporí aj navýšenie
miezd vodičov. Na tento účel zo svojho rozpočtu vyčlenil PSK viac ako
1 267 000 eur.
Vodiči autobusov prímestskej dopravy v PSK budú lepšie mzdovo ohodnotení.
S účinnosťou od 1. apríla do konca roka 2018 sa u štyroch dopravcoch
zvýši priemerná mesačná mzda vodičov o približne osem percent.
Úprava platov sa týka SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty. Po
vzájomnej dohode kraja s dopravcami došlo k navýšeniu ekonomicky
oprávneného nákladu (EON) o 0,03 eur na kilometer v položke mzdy. Na
tento účel samospráva vyčlenila zo svojho rozpočtu 635 tisíc eur.
Mesačná mzda vodičov autobusov sa tak zvýši o zhruba 70 eur, priemerne
z 871 eur na 941 eur.
Krajská samospráva vyčlenila ďalších vyše 632 tisíc eur na
dofinancovanie strát, ktoré vznikli dopravcom v minulom roku za služby
poskytované vo vnútroštátnej doprave. Tie súvisia najmä s vyššou cenou
nafty.
Náklady autobusových spoločností na zabezpečenie prímestskej dopravy sa
vlani vyšplhali k takmer 33 miliónom eur. Kraj na úhradu služieb vo
verejnom záujme vynaložil približne 19,5 milióna eur. V minulom roku sa
prímestskou autobusovou dopravou prepravilo viac ako 22 miliónov
cestujúcich.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter