Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prešovský samosprávny kraj prispeje každej škole na učebné pomôcky

Prerozdelí 660 tisíc eur

Prešovský samosprávny kraj pomôže v novom školskom roku 2018/2019
s financovaním učebných pomôcok stredných škôl, ktoré má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Každej škole poukáže jedno percento
z normatívneho financovania. Dohromady tak prerozdelí 660 tisíc eur.

„Sú to cielene určené prostriedky z normatívneho
financovania. Chceme v tomto trende aj vďaka racionalizácii siete stredných
škôl v kraji pokračovať naďalej. Verím, že v budúcom roku opäť
dokážeme uvoľniť z rozpočtu ďalšie percento,“
vysvetlil
vedúci odboru školstva PSK Ján Furman s tým, že opatrenie sa mohlo
zrealizovať vďaka rozpočtovému opatreniu krajskej samosprávy.
Finančné prostriedky môžu školy použiť na učebné pomôcky, rôzne
publikácie, softvérové vybavenie, didaktickú techniku, vybavenie kabinetov,
telocviční, odborných učební atď. O tom, čo konkrétne škola potrebuje,
rozhodnú predmetové komisie. Financie však musia školy vyčerpať do konca
kalendárneho roka.
PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl. V novom
školskom roku by malo do nich nastúpiť približne 24 690 študentov, z toho
viac ako 5 680 žiakov prvého ročníka.
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter